Headerafbeelding

Insignes voor waterwelpen

Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Elke opkomst leert een welp weer iets, soms ook door zijn rol als helper of gids. Om te laten zien dat je als welp veel leert, zijn er de vaardigheidsinsignes.

Zoals bij elke speltak zijn er bij de welpen insignes te behalen. Bij de welpen heeft dit de vorm van vaardigheidsinsignes. De insignes hebben allemaal verschillende onderwerpen. Binnen de vaardigheidsinsignes zijn er twee speciale insigneseries de insignes voor de oudste welpen en de insignes voor de waterwelpen. Soms zijn er ook tijdelijke insignes beschikbaar.

Spel

Bij de welpen draait het behalen van om kennis te maken met verschillende onderdelen van Scouting. Om er voor te zorgen dat er een breed aanbod is zijn de insignes onderverdeeld in de acht activiteitengebieden. Voor elk van de activiteiten gebieden zijn er minimaal twee insignes beschikbaar. Voor elk van de insignes is er ook een klein themaverhaal in het jungleboekthema. Zo kan een insigne geïntroduceerd worden met het themaverhaal.

Werken met insignes

Ieder insigne heeft een thema, bijvoorbeeld Kanoën of Cultuur. Voor ieder van de insignes zijn opdrachten beschreven, een welp moet deze opdrachten voltooien om het insigne te behalen. De opdrachten en een compleet overzicht vind je bij de downloads.

De insignes zijn te behalen door alle opdrachten samen te doen met de horde of door zelf de opdrachten te voltooien thuis. Hier wordt verschillend gebruik van gemaakt door groepen. Er is een handig excelbestand beschikbaar waarin je kan bijhouden hoever elke welp van de horde is. Deze vind je hieronder.

De opdrachten die welpen doen om hun insigne te behalen zijn in drie verschillende niveaus beschreven. Zo kunnen welpen ongeacht niveau of ontwikkeling, de insignes op hun eigen niveau halen.

Meer informatie over het werken met insignes vind je hier of koop het Welpenkompas in de ScoutShop.

Insignes voor waterwelpen

Aanvullend zijn er voor de waterwelpen naast de insignes die hiervoor benoemd zijn, insignes ontwikkeld om het spel van waterwelpen te ondersteunen. Bij deze insignes is extra aandacht voor belangrijke onderdelen van het waterscoutingspel zoals: Kanoën, veiligheid op het water en varen. De insignes zijn ontwikkeld zodat deze ook door landwelpen te behalen zijn, zoals bijvoorbeeld waterkunstwerk, waterspelen en waterkringloop.

De insigne-eisen voor de waterwelpen insignes vind je hieronder.

Oudste-welpeninsignes

Naast de gewone welpen insignes, zijn er vijf insignes speciaal voor de oudste welpen. Deze insignes bieden een extra uitdaging voor de oudste welpen ook bereiden deze insignes ze voor op de volgende speltak. De insignes voor de oudste welpen zijn: Kampvuur, Nachtje kamperen, Zakmes, Pionieren en Leiding voor één keer. De insigne-eisen voor de oudste welpen vind je hieronder.

Bestellen

De insignes kun je bestellen bij de ScoutShop net als de poster met alle insignes.

Contact

Heb je vragen? Dan staan de spelspecialisten van Landelijk team Spel voor je klaar! Je kunt ze bereiken via spelspecialisten@scouting.nl.