Headerafbeelding

Criteria onderscheidingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de onderscheidingen van Scouting Nederland: het Teken voor Bijzondere Verdienste, Teken van Moed, Teken voor Maatschappelijke Inzet, Vriendschapsteken en Ereteken. Hier vind je alle criteria waar naar gekeken wordt voor het uitreiken van één van deze onderscheidingen. Meer informatie over de waarderingstekens en lustrumtekens van Scouting Nederland, vind je op deze pagina.

Onderscheidingen

Onderscheidingen.png

Criteria onderscheidingen

Teken voor Bijzondere Verdienste

 • Criteria: het teken wordt uitgereikt aan vrijwilligers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan een activiteit of project op (inter)nationaal, (boven)regionaal of lokaal niveau.
 • Voor wie: kaderleden en buitengewone leden.
 • Aanvrager: bestuur van een organisatieonderdeel, landelijk HRM-team.
 • Beoordeling: interregionale beoordelingscommissie waarderingstekens.
 • Opmerkingen: het teken is meer dan één keer te halen.

Teken van Moed

 • Criteria: alle leden kunnen in bijzondere gevallen van moedig optreden ten dienste van anderen een teken van moed ontvangen. Het teken van moed kan ook postuum worden toegekend.
 • Voor wie: jeugdleden, kaderleden en buitengewone leden.
 • Aanvrager: bestuur van een organisatieonderdeel, landelijk HRM-team.
 • Beoordeling: landelijke beoordelingscommissie waarderingstekens.
 • Opmerkingen: het teken is meer dan één keer te behalen, het teken kan ook aan een hele subgroep of speltak worden toegekend.

Teken voor Maatschappelijke Inzet

 • Criteria: een lid dat zich heeft ingezet voor (lokale) maatschappelijke kwesties en hierbij initiator is van de activiteit, kan een Teken voor Maatschappelijke Inzet ontvangen. Voor jeugdleden moet er aantoonbaar meer zijn gedaan dan de reguliere activiteiten die al voorkomen in het Scoutingprogramma.
 • Voor wie: jeugdleden (scouts, explorers en roverscouts), kaderleden en buitengewone leden.
 • Aanvrager: teamleider scouts en explorers, stambestuur of adviseur roverscouts, bestuur organisatieonderdeel, landelijk HRM-team.
 • Beoordeling: interregionale beoordelingscommissie waarderingstekens.
 • Opmerkingen: het teken is meer dan één keer te halen, het teken kan ook aan een hele subgroep of speltak worden toegekend.

Vriendschapsteken

 • Criteria: een bijzondere aan Scouting bewezen dienst op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Elk lid kan dit teken uitreiken.
 • Voor wie: externe, Nederlandse en internationale Guides en Scouts.
 • Aanvrager: alle leden kunnen een vriendschapsteken aanvragen.
 • Beoordeling: geen, te koop via ScoutShop.
 • Opmerkingen: het teken is meer dan één keer te halen, het teken kan ook aan een hele organisatie worden uitgereikt (bijvoorbeeld aan een buitenlandse Scoutinggroep).

Ereteken

 • Criteria: de aanvrager acht deze persoon waardig een ereteken te dragen van het betreffende organisatieonderdeel.
 • Voor wie: externe (oud-leden die niet meer staan ingeschreven), kaderleden en buitengewone leden.
 • Aanvrager: bestuur van een organisatieonderdeel.
 • Beoordeling: geen, te koop via ScoutShop voor besturen van een organisatieonderdeel, groepsverenigingen, kringverenigingen.
 • Opmerkingen: dragers van het ereteken kunnen misschien aangezien worden als ‘erelid’. De Vereniging Scouting Nederland kent formeel geen ‘ereleden’ als vorm van lidmaatschap. Dit teken kan gebruikt worden om waardering uit te spreken naar oud-leden en vrijwilligers die zeer veel op lokaal niveau hebben betekend. Het ontvangen van het teken geeft echter geen recht op lidmaatschap van de Vereniging Scouting Nederland.

Ondersteuning