Headerafbeelding

Scouting en gemeentelijk beleid

Scouting heeft de overheid en de maatschappij nodig en de maatschappij is ook gebaat bij Scouting. De coronapandemie heeft laten zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten voor kinderen en jongeren geen luxe zijn, maar essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid en voor hun ontwikkeling. Scouting levert hier een belangrijke bijdrage aan. Juist de afgelopen twee jaar heeft Scouting laten zien op een creatieve manier, ondanks de beperkingen, het verschil te maken in het leven van jongeren. Het Scoutingprogramma levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren en daarmee aan het jeugdbeleid van de gemeente. Op verschillende momenten heb je de lokale overheid nodig. Het kan zijn dat je groep subsidie ontvangt of op zoek is naar een nieuwe locatie voor een clubhuis. Of misschien wil je wel meer toegankelijke speelruimte of ondersteuning bij deskundigheidsbevordering. Daarnaast kan je ook als Scoutinggroep diensten leveren aan de gemeente.

Hoe pak je het aan?

Je begrijpt dat het belangrijk is om een goede band op te bouwen met je gemeente, maar hoe pak je dit aan? Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet. De gemeente zal ook sneller rekening willen houden met Scouting bij het maken van beleid, als ze weten wat Scoutinggroepen doen en wat hun gezamenlijke wensen zijn. Alle informatie over hoe je in contact komt met je gemeente lees je op deze pagina.

Wat vertel je de gemeente?

Je hebt inmiddels contact met de gemeente en gaat (bijvoorbeeld) in gesprek met de wethouder, een ambtenaar, politieke partij of de burgemeester. Helemaal goed! Maar wat moet je hen dan over Scouting vertellen? In welke termen moet je ze over Scouting vertellen? Scouting Nederland heeft een heel aantal documenten en goede voorbeelden verzamelt die je hierbij kunnen helpen. Je vindt ze op deze pagina.

Positief jeugdbeleid

Samen met andere jeugdorganisaties strijd Scouting Nederland voor meer aandacht voor positief jeugdbeleid. De afgelopen jaren zien we dat veel lokaal jeugdbeleid zich richt op kinderen en jongeren met problemen. Hiermee vergeten we dat alle jeugd in Nederland het recht heeft op een plezierige vrijetijdsbesteding en onze verenigingen daarvoor erkenning en ondersteuning verdienen. Om dat duidelijk te maken aan de gemeente, kan je een werkbezoek organiseren. Meer weten? Lees het op deze pagina.

In contact met de gemeente

Je begrijpt dat het belangrijk is om een goede band op te bouwen met je gem...

Wat vertel je de gemeente?

Je hebt inmiddels contact met de gemeente en gaat (bijvoorbeeld) in gesprek...

Positief jeugdbeleid

Gave activiteiten organiseren, talenten ontwikkelen, vrienden maken: wij we...

VDF3528

Duurzaamheid bij Scouting

De Sustainable Development Goals (SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zi...

Gemeenteraadsverkiezingen

Werken aan een goede relatie met je gemeente is een continu proces, maar ti...

Rijksprogramma School en Omgeving

Op veel plaatsen in Nederland bieden scholen binnen én buiten school extra ...

Ondersteuning