Headerafbeelding

Voorbereiding op de landelijke raad

Nadat je de agenda hebt doorgenomen en besproken binnen je regio is het moment daar om de voorbereiding op de landelijke raad te starten. Soms kan het zinvol zijn om hierbij samen te werken met andere regio's om je vragen en meningen meer kracht bij te zetten. Maar hoe doe je dat dan?

Behandeling landelijke raad agenda met samenwerkende buurregio's en/of admiraliteiten (netwerken)

Bij voor de vereniging belangrijke zaken kan het zijn dat overleg met andere regio’s kan bijdragen aan een verdieping van de meningsvorming. Zeker als er zaken aan de orde komen die lastig liggen in de vereniging kan het goed zijn om vooraf te kijken of samen optreden gewenst is. Zo is Scouting 2025 voor een deel ontstaan vanuit een gezamenlijk inzicht van regio’s die een voorstel indiende voor een andere benadering. Verenigingsdemocratie is er ook bij gebaat om te kijken of een voorstel nog net even wat beter gemaakt kan worden door er iets aan toe te voegen. Dit vooraf toetsen en gezamenlijk inbrengen maakt het alleen maar sterker.

Mogelijkheden om gezamenlijk vragen in te dienen

Het stellen van vragen hoeft zich niet te beperken tot vragen uit één regio. Als uit overleg blijkt dat meerdere regio’s dezelfde vragen hebben bundel die dan. Dit is alleen al uit oogpunt van de beantwoording praktisch maar het geeft ook een duidelijk signaal af. Bovendien kunnen vragen beter geformuleerd worden als er al meerdere invalshoeken zijn meegenomen.

Mocht je als raadslid twijfelen of een vraag vanuit de regio wel op de landelijke raad thuishoort, pols dan bijvoorbeeld even een ervaren collega raadslid of bel of mail even met het landelijk servicecentrum (landelijkeraad@scouting.nl). Overigens is het landelijk servicecentrum altijd beschikbaar voor het stellen van verduidelijkende vragen, daarvoor hoeft niet gewacht te worden tot het indienen van formele regiovragen.

TIP
: er is geen badge of certificaat voor de regio die de meeste schriftelijke vragen stelt. Zie het schriftelijk vragen stellen als een laatste middel om vragen waar je geen duidelijk antwoord op hebt gekregen alsnog voor te leggen. Het middel verliest zijn werking als we dit voor allerlei punt en komma zaken gaan gebruiken. Het kost ook gewoon heel veel tijd en geld om de vragen te beantwoorden. Het is je recht om het te doen, maar gebruik het spaarzaam, daarmee wint het ook aan kracht als je het gebruikt.
Het stellen van vragen hoeft zich niet te beperken tot vragen uit één regio. Als uit overleg blijkt dat meerder regio’s dezelfde vragen hebben bundel die dan. Dit is alleen al uit oogpunt van de beantwoording praktisch maar het geeft ook een duidelijk signaal af. Bovendien kunnen vragen beter geformuleerd worden als er al meerdere invalshoeken zijn meegenomen.

Terugkoppeling naar de eigen regio

In de landelijke raad gaat het om de koers van de vereniging. Daarbij is het niet alleen van belang dat we via meningsvorming tot besluitvorming komen. Het is ook van belang dat besluiten kenbaar gemaakt worden aan de leden van de vereniging. Daar zijn al vele kanalen voor beschikbaar, maar je kan er als raadslid zelf ook een rol in spelen.

Heb je de landelijke raad voorbereid met een groepje, de regioraad of op een raadscafé? Bedenk dan dat het heel effectief kan zijn om een korte terugmelding te doen van wat er gebeurt is met de input die je hebt gekregen. Laat weten wat er besloten is en geef aan waarom de landelijke raad ergens enthousiast over is. Als een voorstel voor het nieuwe meerjarenbeleid unaniem wordt aangenomen dan mag dat best even gemeld worden.

TIP
: Het gaat hier niet om de volledigheid, je hoeft geen schriftelijk verslag rond te sturen, geef vooral een persoonlijke feedback. Wat vond jij leuk, waar werd je warm van, wat voor gouden tip heb je gehoord van een andere regio in de wandelgangen? Juist door deze zaken kort terug te melden wordt de waarde van de landelijke raad voor de leden tastbaar. Voor een samenvatting van de belangrijkste besluiten kun je al kort na de landelijke raad op de website van Scouting Nederland terecht.

Ondersteuning