Headerafbeelding

Waarderingsteken aanvragen

Op deze pagina vind je meer informatie over de aanvraagprocedure voor de waarderingstekens en onderscheidingen van Scouting Nederland, en kun je deze gelijk aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen. Meer informatie over de waarderingstekens, onderscheidingen en lustrumtekens van Scouting Nederland, vind je op deze pagina.

Aanvraagprocedure

Waarderingstekens worden aangevraagd en deze aanvragen moeten beoordeeld worden voordat een vrijwilliger een waarderingsteken krijgt. Daarbij gelden een aantal criteria. Deze criteria staan in de respectievelijke formulieren. Maar als dat onvoldoende duidelijkheid verschaft, of als je meer wilt lezen over die criteria die gelden bij een aanvraag, dan kun je het Handboek Waarderingstekens Scouting Nederland erop naslaan. In dat handboek staan op de pagina’s 18 tot en met 21 de criteria waaraan moet worden voldaan voor toekenning van een teken helder uitgeschreven. Een centraal -en daarom belangrijk- criterium bij het toekennen van een waarderingsteken is, dat degene waarvoor het teken wordt aangevraagd “boven het gemiddelde” moet hebben gepresteerd. Op de pagina’s 22 tot en met 25 wordt een aantal voorbeelden gegeven van wat Scouting verstaat onder dat bovengemiddeld functioneren.

Wie vraagt het aan?


De tekens kunnen worden aangevraagd door het bestuur van het organisatieonderdeel waarbij de vrijwilliger actief is of door het landelijk HRM team. Het Teken voor Maatschappelijk Inzet kan, in geval van jeugdleden, ook door teamleid(st)er scouts, teambegeleid(st)er explorers, stambestuur of -adviseur aangevraagd worden.

Het Vriendschapsteken, het Ereteken en lustrumtekens kunnen besteld worden bij de ScoutShop, deze worden niet beoordeeld en hoeven niet aangevraagd te worden.

Hoe vraag je een waarderingsteken of onderscheiding aan?


  • Een waarderingsteken of een onderscheiding aanvragen doe je door een aanvraagformulier in te vullen. Voor elk teken/onderscheiding is er een apart aanvraagformulier beschikbaar. Voor de Gouden Oehoe, het Gouden Edelhert en de Zilveren Wolf moet je - naast het aanvraagformulier - ook referenties meesturen.
  • Let op: je moet het formulier eerst downloaden naar je computer en hem daar opslaan, zodat je het formulier op je computer in kunt vullen. Onderaan deze pagina vind je de instructies voor het invullen van het aanvraagformulier
  • Je ingevulde aanvraagformulier wordt vervolgens via een webformulier verstuurd. Afhankelijk van welk formulier het is, word je via een ‘pull-down’ menu gevraagd voor welke regio je de aanvraag indient. Daarna word je gevraagd om het door jou ingevulde formulier te uploaden. Nadat je dat hebt gedaan klik je op 'Verstuur'. Je aanvraag komt nu automatisch bij de juiste beoordelingscommissie terecht. Voor de Zilveren Wolf, het Gouden Edelhert en het Teken voor Moed hoef je geen regio-keuze te maken; die komen automatisch op de goede bestemming aan.
  • Het formulier vind je onderaan deze pagina.
  • De verantwoordelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag. Als wordt voldaan aan de eisen die daaraan worden gesteld, kent de beoordelingscommissie de aanvraag toe.
  • Let op: de doorlooptijd voor de aanvraag van een waarderingsteken is zes tot acht weken. Houd hier rekening mee bij je aanvraag.

Er zijn 9 interregionale beoordelingscommissies en één landelijke. De interregionale beoordelingscommissies beoordelen de aanvragen voor de Gouden Vos, de Gouden Oehoe, het Teken voor Bijzondere Verdienste en het Teken voor Maatschappelijk inzet. De landelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen voor het Gouden Edelhert, het Teken van Moed en de aanvragen voor de Gouden Vos, de Gouden Oehoe, het Teken voor Bijzondere Verdienste en het Teken voor Maatschappelijk inzet als de aanvraag is gedaan voor een landelijke vrijwilliger. Het landelijk bestuur beoordeelt de aanvragen voor de Zilveren Wolf.

Aanvraag inzenden

Informatie over de aanvrager
Welk waarderingsteken wil je aanvragen?
Upload je aanvraagformulier
Selecteer op je computer het ingevulde PDF-formulier. Let op: alleen geldige PDF-bestanden worden geaccepteerd.

Ondersteuning