Headerafbeelding

Landelijk team Evenementen

Scouting Nederland organiseert jaarlijks tussen de tien en vijftien landelijke evenementen en neemt met contingenten deel aan internationale Scoutingevenementen. Verschillende vrijwillige organisatieteams organiseren de evenementen en faciliteiten en worden daarin begeleid door het projectenbureau.

Om processen rondom de organisatie van landelijke evenementen enerzijds en inhoudelijke borging van het Scoutingspel anderzijds goed te laten verlopen is er ondersteuning vanuit de verschillende landelijke teams, georganiseerd met vrijwilligers en beroepskrachten.

Landelijk team Evenementen is erop gericht om samenwerking tussen alle bij evenementen betrokken partijen binnen Scouting te bevorderen. In dit samenwerkingsverband worden strategische vraagstukken, opgepakt en ondersteuning aan evenementen wordt gecoördineerd. Ook Scoutinglandgoed Zeewolde is afgevaardigd in het Landelijk team Evenementen. Samen hebben we één doel: geweldige evenementen organiseren voor onze jeugdleden en vrijwilligers!

Projectenbureau

Het projectenbureau focust zich op het ‘op maat’ begeleiden van het organisatieteam (OT) in de realisatie van landelijke evenementen. Dit doen we met projectbegeleiders, financieel projectbegeleiders en vrijwilligerscoördinatoren (HRM). Vrijwilligers in de OT’s worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen in hun functie. Wij bieden hen de kans uitdagingen aan te gaan bij het organiseren van evenementen. Benieuwd naar de mogelijkheden om mee te werken aan één van de evenementen? Bekijk de vacatures!