Headerafbeelding

Na de landelijke raad

Na afloop van de landelijke raad neemt iedereen de informatie mee terug naar zijn of haar regio.Ook op het landelijk servicecentrum wordt er hard gewerkt. Wat gebeurt er en wat wordt er nu van jou als (plaatsvervangend) landelijk raadslid verwacht?

Wat gebeurt er in de eerste weken na de landelijke raad?

Na de raad deel je wat je gehoord hebt in je regio. In het bestuur, de regioraad, op jullie regiowebsite en op social media. Dat roept ongetwijfeld vragen op over hoe het beleid ten uitvoer te brengen binnen je eigen regio. Je regiobestuur past het regiobeleid waar nodig aan en gaat aan de slag met het beleid. Wanneer je er een tijdje mee/aan gewerkt hebt. Komen er tijdens een evaluatie, of al eerder, nieuwe vragen die misschien een aanpassing op het beleid wenselijk maken. Stel deze vraag: Hebben andere regio’s hier ook last van? Dit verhaal deel je met het landelijk bestuur. Wellicht is er een kleine aanpassing op het beleid nodig of voldoet het huishoudelijk reglement niet in de nieuwe situatie? Indien nodig kan naar aanleiding van jouw bevindingen een nieuwe gestart worden.

Verslaglegging landelijk servicecentrum

De vergadering van de landelijke raad wordt altijd opgenomen in geluid voor een goede verslaglegging. De geluidsopnames worden verder niet verspreid of gepubliceerd. Tijdens de vergadering wordt de vergadering met behulp van camera’s weergegeven op enkele schermen zodat ook de toehoorders de vergadering goed kunnen volgen. Soms kunnen beelden of delen van opnames van de landelijke raad getoond worden op de website om andere leden van de vereniging een goede indruk te kunnen geven van het verloop van de landelijke raad.

Van de vergaderingen van de landelijke raad wordt een verslag gemaakt van de hoofdpunten en besluiten. Dit verslag wordt beschikbaar gesteld aan alle (plaatsvervangend) leden van de landelijke raad, regiovoorzitters en -secretarissen en leden van het landelijk bestuur. Daarnaast wordt het verslag ook via de website beschikbaar gesteld aan de vereniging en opgenomen in de agendastukken van de volgende vergadering van de landelijke raad.

Binnen je regio

Na de landelijke raad ga je in gesprek met je plaatsvervanger en deel je wat je gehoord en gezien hebt binnen je regio. Samen bepalen jullie vervolgens de richting die jullie bestuur ingaat en ga je aan de slag met het maken van plannen. Als er meer duidelijkheid nodig is m.b.t. een bepaald punt, vraag je de andere raadsleden om hulp.

Wat doe je zelf?

Na afloop van de raad is de cirkel compleet. Samen met je plaatsvervanger bespreek je hoe je vindt dat het proces is verlopen in de regio. De tips en tops deel je samen met het verslag in je regiobestuur. Geef daarbij aan welke punten opgenomen moeten worden in het regiobeleid en welke punten verder uitgediept moeten worden voor een volgende keer. Vraag ook hulp aan de juiste mensen bij dingen waar je zelf niet zo sterk in bent. Wees niet onzeker als het nog niet helemaal lekker gaat naar jouw idee. Scouting Nederland en je regio bestaan dankzij inspanningen van mensen die elkaar aanvullen. Dus elke keer dat je evalueert en leert, breng ook jij het scoutingspel en jouw team naar een hoger niveau.

Met die wetenschap en je nieuwe contacten, kun jij je regio weer in om de juiste vragen te stellen voor de nieuwe cyclus van de landelijke raad.

Help, mijn 3 keer 3 jaar zit erop!

Na 3 keer 3 jaar als landelijk raadslid / plaatsvervangend raadslid is het ...

Ondersteuning