Headerafbeelding

Periodieke schenking

Wil je Scouting Nederland steunen en daarmee maximaal belastingvoordeel behalen? Kies dan voor een periodieke schenking. Deze vorm van doneren is voor jou én voor Scouting Nederland het voordeligste. 

Wanneer je een jaarlijkse schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Het Scouting Nederlands Fonds is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag dat aangewend kan worden voor langdurige en duurzame projecten. Je kunt de gift - zonder drempel en maximum - als aftrek in aanmerking nemen. Zo helpt de fiscus een handje mee aan de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen en jongeren via Scouting.

  • Met deze vorm van schenken kun je bijvoorbeeld je jaarlijkse bijdrage aan het Scouting Nederland Fonds in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat je hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

    Bij een gewone jaarlijkse donatie van € 150,- heb je geen belastingvoordeel. Schenk je door middel van een periodieke schenking, dan kun je (afhankelijk van uw belastingtarief) bijvoorbeeld 42% belastingvoordeel krijgen: je schenkt € 150,- en krijgt € 63,- terug. Scouting Nederland ontvangt € 150,- terwijl jouw netto-bijdrage € 87,- is.

    Je kunt het belastingvoordeel ook gebruiken om uw bijdrage te verhogen. Wanneer je met een periodieke schenking jaarlijks € 259,- geeft, is jouw belastingvoordeel € 109,-. Je netto-bijdrage is dan € 150,- terwijl Scouting Nederland € 259,- ontvangt.

Hoe te regelen?

Je kunt gebruikmaken van de standaardovereenkomst voor periodiek schenken. Die kun je downloaden en invullen. Indien je ervoor kiest om het bedrag van de periodieke schenking jaarlijks automatisch te laten afschrijven door Scouting Nederland, kun je gebruik maken van de betalingsvolmacht. Dit formulier stuur je mee met de standaardovereenkomst.

Je ondertekent zowel het exemplaar voor jezelf, als voor Scouting Nederland en stuurt beide exemplaren naar:

Scouting Nederland Fonds
Antwoordnummer 465
3800 XA LEUSDEN

Ook het Scouting Nederland Fonds ondertekent beide exemplaren en jij ontvangt één exemplaar retour. De Belastingdienst kan hier naar vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kun je te terecht op de site van de belastingdienst.