Headerafbeelding

Praktijkcoach

De praktijkcoach is er om de praktijkbegeleider te begeleiden en te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te waarborgen. De praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de niet gekwalificeerde praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus ook of deze kan worden gekwalificeerd. Tot slot neemt de praktijkcoach assessments af voor de kwalificaties voor praktijkbegeleiders en groepsbegeleiders.

Belangrijke rol

Als praktijkcoach maak je onderdeel uit van het regionale team Scouting Academy. Je functie valt binnen de regio, maar je bent geen lid van het regiobestuur. Doorgaans val je onder de Coördinator Scouting Academy. Je werkt als praktijkcoach nauw samen met het trainingsteam van de regio en de praktijkbegeleiders op groepsniveau. Daarnaast organiseer je in de regio netwerkbijeenkomsten voor praktijkbegeleiders. Bij voorkeur schakel je ook met de regiocoach(es) en/of de groepsconsulent(en), als die er zijn, en besturencoaches.

Kortom: een belangrijke rol als het gaat om de ontwikkeling van vrijwilligers, teams en groepen.

Functieprofiel

In het functieprofiel staat beschreven wat de functie precies inhoudt en welke taken en competenties erbij horen.

Kwalificatie

Over je eigen kwalificatieproces kun je alles lezen in de kwalificatiematrix en neem je kwalificatiekaart en de toelichting erbij. In het stappenplan assessment vind je hoe je tot kwalificatie komt. Op de kaart met opleiders van Scouting Academy Support kun je vinden wie de opleider is die is gekoppeld aan je regio. Weet jij de contactgegevens van de landelijke opleider niet die aan jouw regio is gekoppeld? Neem contact op via mail. We brengen je dan in contact met je opleider vanuit Scouting Academy Support.

Scouting Academy