Headerafbeelding

Scouting in de maatschappij

Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Kinderen en jongeren, maar ook vrijwilligers, ontwikkelen zich bij Scouting. Vaardigheden die scouts opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door Scouting zijn zij zich bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen Scouting, op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.

Dit komt ook naar voren door wat vrijwilligers zeggen over wat Scouting hen heeft gebracht in de brochure Participeren? Dat doen we al jaren! en het onderzoeksrapport dat in 2013 verscheen over de sociaal-economische impact van Scouting Nederland.