Headerafbeelding

Scouting in de maatschappij

Scouting draagt bij aan een betere wereld. Op de eerste plaats doordat het programma van Scouting bijdraagt een persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. De activiteiten zijn niet alleen gericht op praktische vaardigheden in het buitenleven, maar ook op samenwerken, uitdagingen aangaan en leiding geven, waardoor sociale vaardigheden en zelfvertrouwen worden versterkt. Binnen Scouting is aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

Daarnaast wil Scouting op meer thema’s bijdragen aan een betere wereld. Omdat activiteiten zich veelal afspelen in de natuur, is duurzaamheid bijvoorbeeld een belangrijk thema. Dit uit zich in het verduurzamen van clubhuizen, projecten van gerecyclde lelievlets of Scouts4science maar ook is er aandacht voor duurzaamheid in het activiteitenaanbod zodat bewustwording op dit thema wordt vergroot.

Tot slot wordt er in ons activiteitenprogramma aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s als inclusiviteit, iedereen is welkom en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ook vrede is een belangrijk thema, zo spelen scouts een rol op 4 mei bij de kranslegging op de Dam en is er rond die tijd bij Scoutinggroepen aandacht voor oorlog en vrede.

Hieronder vind je alle onderzoeken over de impact van Scouting en vrijwilligerswerk bij jongerenorganisaties.

Sustainable Development Goals (SDG's)

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Wereldwijd zijn miljoenen scouts actief bezig met project die bijdragen aan de SDG's, ook in Nederland. Lees meer over de Sustainable Development Goals (SDG's) bij Scouting.

Mentale gezondheid

De mentale gezondheid van veel Nederlandse kinderen en jongeren staat onder...

Duurzaamheid

Scouting draagt bij aan een betere wereld en leert leden verantwoordelijkhe...