Headerafbeelding

Scouting in de maatschappij

Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Kinderen en jongeren, maar ook vrijwilligers, ontwikkelen zich bij Scouting. Vaardigheden die scouts opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door Scouting zijn zij zich bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen Scouting, op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.

Dit komt ook naar voren door wat vrijwilligers zeggen over wat Scouting hen heeft gebracht in de brochure Participeren? Dat doen we al jaren! en het onderzoeksrapport dat in 2013 verscheen over de sociaal-economische impact van Scouting Nederland.

Sustainable Development Goals (SDG's)

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Wereldwijd zijn miljoenen scouts actief bezig met project die bijdragen aan de SDG's, ook in Nederland. Lees meer over de Sustainable Development Goals (SDG's) bij Scouting.