Headerafbeelding

Scouting met een beperking

Meer dan 4.000 kinderen met een beperking doen iedere week gewoon mee aan het Scoutingspel. Bij Scouting kun je immers van alles doen en leren, ook als je een beperking hebt.

De leidinggevenden bij Scouting helpen kinderen met een beperking graag bij alles wat nodig is om Scoutingactiviteiten te kunnen doen. Zij gebruiken hiervoor onder andere het Handboek scouts met een beperking en de notitie Scouts met een beperking in je groep, hoe doe je dat? . Alle informatie die je nodig hebt om een Scoutinggroep of speltak voor scouts met een beperking te leiden, vind je bij de downloads.

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen bij Scouting:

  • Er zijn 17 Scoutinggroepen speciaal voor scouts met een beperking.
  • Er zijn 80 Scoutinggroepen met een speciale afdeling voor scouts met een beperking.
  • Het is ook mogelijk te zoeken naar een algemene groep, want iedere groep heeft wel één of meerdere scouts met een beperking. 

Zoek een groep bij jou in de buurt waar kinderen met een beperking terecht kunnen.

SamenSpeelBelofte

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties, waaronder Scouting, zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, waaronder minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenden op 3 december 2019 in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten. Elke organisatie maakt hierbij een SamenSpeelBelofte.

SamenSpeelBelofte Scouting Nederland

Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk ook kinderen met een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst op gericht de drempels voor kinderen met een beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is uit om samen te werken, zodat de uitdagingen voor kinderen met een beperking vooral áchter die drempels liggen. Lees de volledige SamenSpeelBelofte van Scouting Nederland hier.

Standard Rules

Scouting Nederland heeft in 2002 de Standard Rules voor gelijke behandeling van mensen met een beperking ondertekend. Dit houdt in dat Scouting Nederland de internationale richtlijnen ter bevordering van gelijke kansen voor mensen met een beperking als uitgangspunt hanteert voor haar landelijk beleid. Scouting Nederland vindt dat een kind dat lid wil worden van Scouting, zelf en met de ouders, moet kunnen kiezen waaraan het wil meedoen. Wat voor het kind het beste is, is voor Scouting het uitgangspunt bij het kiezen van een Scoutinggroep. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Een groep of leeftijdsgroep voor scouts met een beperking biedt de mogelijkheid om op een eigen manier en met de noodzakelijke begeleiding en verzorging het spel van Scouting te kunnen spelen. Scouting vindt het ook belangrijk dat kinderen de kans krijgen in een algemene groep mee te doen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk ook kinderen met een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Samen ondernemen kinderen en jongeren uiteenlopende activiteiten en leren zo nieuwe dingen over de wereld om hen heen, maar ook over zichzelf. In een Scoutinggroep voelt een kind zich veilig en mag het zichzelf zijn. Daardoor verlegt het kind zijn grenzen en ontdekt het steeds meer wie het is en welke mogelijkheden het heeft.

Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst op gericht de drempels voor kinderen met een beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is uit om samen te werken, zodat de uitdagingen voor kinderen met een beperking vooral áchter die drempels liggen.

Teken voor inclusie

Scouting Nederland heeft een teken ontwikkeld wat staat voor de inclusie van scouts met een beperking binnen Scouting. Het teken combineert het herkenbare element blauwe vogels met handen die symbool staan voor samenwerking met elkaar. Deze badge kan gebrui

kt worden door groepen en/of speltakken met scouts met een beperking, maar ook door iedereen die van mening is dat alle scouts, met en zonder beperking, recht heeft op een plek binnen Scouting. Deze badge wordt gedragen op de rechtermouw van de blouse. De badge is hier te bestellen.

Werving van jeugdleden: Tijd voor avontuur

Scoutinggroepen voor kinderen met een beperking kunnen voor het werven van jeugdleden gebruik maken van Tijd voor Avontuur-wervingsmaterialen gericht op scouts met een beperking. Er zijn materialen zowel voor groepen die zich richten op kinderen met een fysieke beperking als voor groepen die zich richten op kinderen met een verstandelijke beperking. De Tijd voor Avontuur-materialen zijn te downloaden op de pagina werven van jeugdleden

Unlimited Adventure

Scouting Nederland gelooft in een samenleving waarbij iedereen erbij hoort, waarin alle kinderen, ongeacht sekse, achtergrond of beperkingen, bij Scouting kunnen en mogen deelnemen om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en zich verder te ontwikkelen. Het leren omgaan met verschillen en diversiteit is de basis hiervoor. Het biedt veel kansen om alle betrokkenen (zowel kinderen als vrijwilligers en ouders) nieuwe inzichten, sociale en andere vaardigheden te leren op een plezierige manier.

Om Scoutinggroepen met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen heeft Scouting Nederland samen met NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure opgezet. De opkomsten werken toe naar een vriendschap/relatie tussen leden van Scoutinggroepen voor scouts met een beperking en leden van Scoutinggroepen voor scouts zonder beperking. Het project omvat drie opkomsten en een grotere activiteit.

Veelgestelde vragen

  • Wanneer je een speltak draait voor scouts met een beperking, kies je voor het best passende spelaanbod. De kwalificatie die je als leiding nodig hebt, is de kwalificatie die nodig is voor die speltak. Bij het beoordelen van de competenties zal gekeken worden hoe je die beheerst binnen jouw speltak en daarmee wordt het eigene van jouw speltak meegenomen. Bij de kwalificatie op kamp is wel een specifiek onderwerp rondom scouts met een beperking.

  • In een reguliere groep stromen veel roverscouts door naar de leiding. In een groep voor scouts met een beperking is dat minder vanzelfsprekend. Natuurlijk hoeft een beperking geen belemmering te zijn om iemand leiding te laten geven. Beperking of niet, je vormt samen een team, je bent collega’s! Leiding met een beperking kan een heel goed voorbeeld zijn voor kinderen. Iemand met een lichamelijke beperking kan prima leiding geven. Hij zal zelf het beste kunnen aangeven wat wel en niet kan en of er specifieke ondersteuning nodig is. Het is wel verstandig om in een team met uitsluitend leidinggevenden in een rolstoel te bekijken hoe je een aantal praktische zaken oplost, zoals het tillen van kinderen en het vervoer. Wanneer je leiding wilt worden bij een groep moet je eerst aan de instapeisen voldoen. De praktijkbegeleider binnen de Scoutinggroep kan hier meer over vertellen. Ook voor roverscouts met een verstandelijke beperking zullen deze instapeisen geen probleem zijn. Om gekwalificeerd leiding te worden, moet je over diverse competenties beschikken, wat voor mensen met een verstandelijke beperking wel een probleem kan zijn. Zij zullen dan geen gekwalificeerd leiding kunnen worden, maar wel binnen hun mogelijkheden bepaalde taken kunnen uitvoeren. In sommige gevallen zal het voor scouts met een beperking niet mogelijk zijn om leiding te worden, bijvoorbeeld wanneer ze zelf nog teveel begeleiding nodig hebben. Je zou dan aan andere taken binnen de groep kunnen denken, zodat ze wel bij de groep betrokken blijven.

  • Uiteraard heb je bij een groep scouts met een beperking voldoende (bege)leiding nodig, maar wanneer er geen kinderen zijn of komen, heb je daar niet veel aan. De kinderen zijn de basis van je groep. Als je een groep of speltak wilt beginnen, of wanneer je ledenaantal daalt, zal je aan ledenwerving moeten doen. Dit is een heel proces. Sommige regio’s organiseren regelmatig workshops of trainingen over ledenwerving en ook is er veel schriftelijk materiaal. Maak hier gebruik van, je hoeft het immers niet allemaal zelf te verzinnen. Bedenk van tevoren goed op welke doelgroep je je gaat richten en waarom. Probeer ook te bedenken waar je deze kinderen kunt vinden: in het buurthuis, via de Mytylschool, Tyltylschool, via MEE, in woonvormen, etc. Je kunt je leden in spé op verschillende manieren benaderen: open dag, folders, flyers, advertenties, free publicity in weekmedia, etc.

    De eerste opkomst

    Als een kind komt kijken, zorg dan dat iemand van de leiding het kind rondleidt en wegwijs maakt. Een kind dat zich niet welkom voelt, is zo weer verdwenen. Bel na de eerste kennismaking eens op en vraag wat het kind en de ouders/verzorgers ervan vonden, of ze vragen hebben en of het kind de volgende week weer komt. Wees vanaf het begin duidelijk over zaken als proefperiode, contributie en de Scoutfit. Het belangrijkste is natuurlijk dat het kind het naar zijn zin heeft en de groep er een leuk, nieuw lid bij heeft. Sta ook stil bij het vervolgtraject. Op een gegeven moment ga je op ouderbezoek, misschien iets vanzelfsprekends, maar voor het kind zelf is dit een grote stap. Misschien blijft hij wel bij Scouting voor de rest van z’n leven.