Headerafbeelding

Wat vertel je de gemeente?

Je hebt inmiddels contact met de gemeente en gaat (bijvoorbeeld) in gesprek met de wethouder, een ambtenaar, politieke partij of de burgemeester. Helemaal goed! Maar wat moet je hen dan over Scouting vertellen? In welke termen moet je ze over Scouting vertellen? Scouting Nederland heeft een heel aantal documenten en goede voorbeelden verzamelt die je hierbij kunnen helpen. Natuurlijk vergeet je daarbij niet om de wethouders een keer bij je Scoutinggroep uit te nodigen, zodat ze ook met eigen ogen kunnen zien wat jullie doen voor de jeugdleden.

Belangrijke onderwerpen voor Scouting Nederland

De volgende onderwerpen zijn voor Scouting belangrijk:

1. Positief jeugdbeleid opgenomen in gemeentelijk beleid

Jeugdbeleid verdient de volle aandacht. Bij Scouting kunnen kinderen zich in een veilige omgeving spelenderwijs en gestructureerd ontwikkelen. Niet alleen in de natuur, maar ook in de wijk. Scouting is maatschappelijk betrokken bij bijvoorbeeld de jaarmarkt of NLDoet. Scouts komen hierbij uit de spreekwoordelijke bossen. Stel een wethouder aan die verantwoordelijk is voor alle zaken aangaande jeugdbeleid, en zorg dat hij of zij toegankelijk is voor jeugdorganisaties in de gemeente.

2. Voorkom bureaucratie en regeldruk voor jeugdorganisaties

Waarom ieder jaar opnieuw een stookvergunning aanvragen? Waarom groepen ‘straffen’ die willen sparen voor aanschaf van duur materiaal, maar hun subsidie verliezen als aan het einde van het jaar niet alles is opgebruikt. Waarom ieder jaar groepen belasten met veel papierwerk bij de subsidie aanvraag, terwijl bekend is wat Scouting doet en waarvoor ze staat? Wij vragen om differentiatie en flexibiliteit in regeldruk en regelgeving voor organisaties als Scouting.

3. Kansen voor ieder kind

Iedereen is welkom bij Scouting. Ondanks de lage contributie, is deze niet voor iedereen op te brengen. Bijkomende kosten voor kampen of uitrusting vormen soms een drempel. Een oplossing is het opnemen van het lidmaatschap van Scouting in de minimaregeling. Dit is vaak al het geval bij sportverenigingen, maar lang niet ieder kind wil sporten.

4. Stimuleer kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk

Er is vanuit de overheid een grote druk op de maatschappij, een roep om vrijwilligers. Vrijwilligers bij Scouting zijn professionals op het gebied van jeugd en jongeren, en daarom willen we blijven investeren in de kwaliteit van onze vrijwilligers en hun training. We vragen gemeenten daarom de trainingen die wij onze vrijwilligers aanbieden te vergoeden. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is binnen de Wmo ook een taak van gemeenten. Dit om de kwaliteit en professionaliteit van de activiteiten die wij onze leden aanbieden te garanderen.

5. Veilige accommodaties en voldoende speel- en buitenruimte

In tijden van een terugtredende overheid wordt ook bezuinigd op accommodaties van onder andere Scoutinggroepen. Ook de natuur of buitenruimte bij onze clubhuizen is in het geding. Om ondernemerschap voor Scoutinggroepen mogelijk te maken vragen wij belemmeringen in het bestemmingsplan weg te nemen zodat onze accommodaties multi-inzetbaar zijn, en ook door bijvoorbeeld een BSO of biljartclub gebruikt kunnen worden.

Scouting Nederland Nieuwsbrief

Scouting Nederland brengt drie keer per jaar een Scouting Nederland Nieuwsbrief uit die onder meer bestemd is voor Eerste en Tweede Kamerleden, wethouders, actualiteitenprogramma's en (sociaal-)maatschappelijke organisaties waarmee Scouting Nederland samenwerkt of relaties onderhoudt. De laatst verzonden nieuwsbrief is hier te vinden.

Communicatie / pers

Komen de burgermeester of wethouders bij jouw Scoutinggroep op bezoek? Dan laat je dit natuurlijk weten aan de lokale pers! Neem contact op met de contactpersoon communicatie van je Scoutinggroep of –regio. Hij of zij kan je helpen met een goed persbericht.

Ondersteuning