Headerafbeelding

Beheer en onderhoud van Scoutinggebouwen

Het Scoutinggebouw is de uitvalsbasis voor iedere scout. Daarom moet het clubhuis gezellig zijn, maar ook veilig en van goede kwaliteit. Je moet er het Scoutingspel kunnen spelen en je materiaal kunnen opslaan. Bij het beheer van een Scoutinggebouw komt veel kijken. Het Accommodatieboek is een hulpmiddel bij het beheer. Je kunt er alle belangrijke documenten, tekeningen en afspraken in bewaren.

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Stuur ons een mail en we helpen je op weg!

Beheer en onderhoud van Scoutinggebouwen

Verhuur

Veel Scoutinggebouwen worden beschikbaar gesteld aan anderen. Zo worden accommodaties overdag gebruikt voor Buitenschoolse opvang (BSO) en huren veel Scoutinggroepen elkaars clubhuis voor zomerkampen. Waar moet je rekening mee houden bij verhuur?

  • Informatiebladen over verhuur van je accommodatie
  • Informatieblad Scouting en BSO
  • Modelhuurovereenkomst BSO
  • Voorbeelden groepen met een BSO

Let op: het is als organisatie niet zomaar toegestaan een BSO een zogenaamde 'Scouting-BSO' te noemen. Neem voor meer informatie over 'Scouting-BSO's' contact op met Scouting Nederland.

Keuringen en controles

Als beheerder of eigenaar van een gebouw ben je wettelijk verplicht keuringen en controles van je installaties en voorzieningen uit te voeren.
Drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit. Het water blijft zo gezond omdat er wetten en regels zijn rondom aanleg, onderhoud en beheer van drinkwaterinstallaties. Deze regelgeving wordt geïnspecteerd door de drinkwaterbedrijven. Ook Scoutinggroepen hebben hier mee te maken. Je moet als eigenaar of huurder van gebouwen maatregelen nemen om legionellabesmetting te voorkomen en je water drinkbaar te houden. Naast het laten uitvoeren van een eenmalige risicoanalyse, houdt dit in dat je twee keer per jaar watermonsters moet laten nemen om te controleren op het voorkomen van legionella. Ook ben je verplicht jaarlijks de keerkleppen in je leidingen te laten controleren. Meer informatie over de wettelijke regels rondom legionellapreventie is te vinden op het infoblad legionellapreventie en het infoblad keerklepcontrole.

Ook je elektrische installatie moet volgens de NEN 3140 norm gekeurd zijn. Onder andere je brandverzekering zal dit als eis stellen. Meer informatie over de wettelijke regels rondom de NEN 3140 keuring is te vinden op het infoblad NEN 3140.

Daarnaast moet je gebouw voorzien zijn van blusmiddelen om bij (beginnende) brand op te kunnen treden. Wettelijk ben je verplicht de blusmiddelen tweejaarlijks te laten controleren. Veel verzekeraars stellen een jaarlijkse keuring verplicht. Meer informatie over de regels rondom keuren van blusmiddelen is te vinden op het infoblad blusmiddelen controle.

Beheer en onderhoud van Scoutingterreinen

Kamperen en Scouting zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ooit begon Scouting met een kamp voor jongeren. In de tussentijd is er veel veranderd, maar kamperen hoort nog steeds bij Scouting. Scoutinggroepen kamperen op een relatief primitieve manier waarbij ze vaak hun eigen keukens bouwen, een kampdouche maken en soms koken op tafelvuren. De laatste jaren zijn de omstandigheden veranderd. Gewoon je tentje opzetten in het bos en een pomp slaan voor drinkwater, is er niet meer bij. Nederland wordt steeds voller en de ruimte steeds schaarser. Wet- en regelgeving worden steeds strakker, waarbij de druk op een vrijwilligersorganisatie als Scouting vaak onevenredig groot is. Doordat het activiteitenpakket zo breed is, hebben scouts met een groot aantal wetten en regels te maken. Ook in het beheer van Scoutingkampeerterreinen worden we hiermee geconfronteerd.

Bestemmingsplannen, kampeer- en gebruikersvergunningen, regels ten aanzien van het stoken en andere milieubepalingen maken het werk van een beheerder van Scoutingterreinen steeds ingewikkelder. Daarnaast stelt ook de gast, de scout van vandaag, steeds hogere eisen aan het terrein. Door de steeds beperktere ruimte neemt de druk op de terreinen toe, waardoor een gedegen langetermijnbeheer steeds belangrijker wordt. Het handboek beheer- en onderhoud van Scoutingterreinen helpt je op weg.

Ondersteuning