Headerafbeelding

GroepsPotentieScouting (GPS)

In de GroepsPotentieScouting (GPS) is een benchmark te maken van de ledenontwikkeling op landelijk, regionaal en groepsniveau. Daarnaast is Scouts in Kaart onderdeel van de GPS. Scouts in kaart is ook terug te vinden in een aparte module binnen de managementinformatie van SOL. Deze module brengt informatie over leden, groepen en hun omgeving in kaart. Gegevens vanuit Scouts Online worden gecombineerd met geografische informatie, data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Experian (commerciële data van openbare bronnen). Scouts in kaart vertelt op deze manier, in de vorm van een kaart, iets over de huishoudens die zich in het verzorgingsgebied rondom je groep bevinden. Door de doelgroepsegmentatie is precies te zien waar de doelgroep van Scouting zich bevindt. Daardoor weet je waar er nog potentie is, hoeveel je nog kunt groeien in ledenaantal en waar in je omgeving je het beste nieuwe leden kunt werven. Wil je meer weten over dit onderwerp dan kan een berichtje sturen naar gishelpdesk@scouting.nl.

Ondersteuning