Headerafbeelding

Overlijden

Een sterfgeval binnen een groep kan grote invloed hebben op de leden van de groep en zorgt vaak voor veel verdriet en onbegrip. Daarom heeft Scouting Nederland het Draaiboek rouw en verdriet opgesteld. In het draaiboek wordt beschreven hoe je als leiding het beste met het overlijden van een lid kunt omgaan. Het draaiboek biedt direct hulp en beschrijft op een praktische manier hoe je als groep verdergaat na het overlijden van het lid. Aanvullende informatie en nuttige tips vindt je in de bijlage van het Draaiboek rouw en verdriet: Ieder dempt zijn eigen schrik.

Waar kan je terecht voor informatie en advies?

Landelijk team Sociale Veiligheid

Heb je vragen over sociale veiligheid? Neem voor informatie en advies contact op met Landelijk team Sociale veiligheid van Scouting Nederland of met de bereikbaarheidsdienst. Graag helpen wij je verder.


Landelijk Opvangteam (LOT)

Als er binnen je groep/organisatieonderdeel sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kan het bestuur altijd ondersteuning krijgen van het landelijk opvangteam (LOT). Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Ondersteuning