Headerafbeelding

Geschillencommissie

Soms lukt het niet om een geschil door bemiddeling op te lossen. Het geschil kan dan voorgelegd worden aan de geschillencommissie van Scouting Nederland.

Wil je gebruik maken van de geschillencommissie? Neem dan contact op via: juridischezaken@scouting.nl

Ondersteuning