Headerafbeelding

Vaarbevoegdheidsbewijzen wachtschepen

Varen met je eigen Scouting wachtschip is het mooiste wat er is. Echter zijn er hier diverse wettelijke bepalingen voor. Is het schip langer dan 20 meter of de blokmaat (L x B x diepgang) 100 m3 of groter, dan moet het schip gecertificeerd zijn. Ook Scouting stelt eisen aan het schip als er met leden gevaren gaat worden, het certificaat Scouting wachtschepen. Ook wordt er een vaarbevoegdheidsdocument verlangd afhankelijk van de lengte van het schip. Bij een lengte van 15 tot 25 meter is noodzakelijk een klein vaarbewijs en vanuit Scouting de kwalificatie Klein Wachtschip (KWS). Bij een lengte van 25 tot 40 meter is noodzakelijk een Groot Pleziervaar Bewijs (GPB) en van 40 meter en langer een EU kwalificatie schipper. Voorheen was dit het groot vaarbewijs. Voor alle schepen langer dan 20 meter moet je ook nog in het bezit zijn van een bedieningscertificaat marifonie.

Tot een scheepslengte van 40 meter is het nog behapbaar om een vaarbevoegdheid te behalen, maar boven de 40 meter wordt het zeer lastig. Een klein vaarbewijs is enkel een theoretisch examen, een kwalificatie KWS is een praktisch examen op de locatie waar de meeste activiteiten worden gehouden. Het GPB wordt wat lastiger, hiervoor moet een theorie-examen en een praktijkexamen worden gedaan via het CBR, echter is goed haalbaar.

De problematiek zit bij de schepen langer dan 40 meter. Het GPB 40+ is niet meer verkrijgen enkel bij inlevering van de EU kwalificatie schipper. Om met dergelijke schepen te kunnen varen is een EU kwalificatie schipper noodzakelijk. De instroomeis hiervoor is 540 vaardagen, theorie-examens van 9 examenblokken en een praktijkexamen, dit zal plaatsvinden op een simulator. Dit is natuurlijk zeer lastig te behalen voor een vrijwilliger die niet in de binnenvaart werkzaam is.

Momenteel bestaat er nog een mogelijkheid om van een “vrijstellingsregeling schipper” gebruik te maken. Heb je een GPB behaald via het VAMEX of CBR traject dan kan je de aantekening CWO diploma Groot motorschip krijgen en vrijstelling op 7 van de 9 examenblokken. Dit is enkel mogelijk als je het rapportageformulier van het praktijkexamen GMS kunt tonen tijdens de aanvraag van de vrijstelling Schipper.

Het vastleggen van de vaardagen moet gebeuren via registratie in een dienstboekje. Deze kan aangevraagd worden bij Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten
Binnenvaart (SAB). www.sabni.nl Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan hier al gebruik van gemaakt worden. Elk moment wanneer er gevaren wordt met het Scoutingschip
mag dit door de verantwoordelijke schipper vast gelegd worden in het boekje. Een vaardag kan een hele dag zijn of zelfs maar een uurtje. Zo kan je gaan opbouwen om aan de gevraagde 540 vaardagen te komen. Let wel op dat iedere 12 maanden na aanvang van het boekje de vaardagen afgestempeld moeten worden door het SAB. Dit kan enkel met een jaarlijkse eenmalige verklaring van een bestuurslid van de betreffende vereniging d.m.v. bijvoeging van het ingevulde document “vaartijd
Verklaring Binnenvaart Scouting”. Om in het bezit te komen van een dienstboekje moet je wel eenmalig een medische verklaring overleggen. In de toekomst zal ook
een veiligheidstraining verlangd worden.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met teamwachtschepen@scouting.nl.