Headerafbeelding

Huishoudelijk reglement en statuten

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij Scouting vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar vastgesteld door de landelijke raad. De nu geldende versie is van december juni 2023. Bij het huishoudelijk reglement horen ook de appendices op het gebied van Spel, Scoutfit en gedragscode. Deze worden vastgesteld door het landelijk bestuur. Het huishoudelijk reglement, inclusief de appendices, vind je hieronder.

Statuten

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. De statuten van de Vereniging Scouting Nederland zijn in 2023 vernieuwd.

Besluiten landelijke raad

Besluiten die genomen worden door de landelijke raad, zijn direct van kracht. Bij elke herziening van het huishoudelijk reglement, om de twee jaar, worden de tussentijdse besluiten van de landelijke raad opgenomen in het reglement.

Alle genomen besluiten zijn opgenomen in de huidige versie van juni 2023.

Bestuursreglement

Het landelijk bestuur heeft een reglement opgesteld, naar aanleiding van de WBTR, waarin de afspraken staan over een goed bestuur van de vereniging. Hieronder kan je ze downloaden.

Ondersteuning