Headerafbeelding

Huishoudelijk reglement en statuten

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij Scouting vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar vastgesteld door de landelijke raad. De nu geldende versie is van december 2020. Bij het huishoudelijk reglement horen ook de appendices op het gebied van Spel, Scoutfit en gedragscode. Deze worden vastgesteld door het landelijk bestuur. Het huishoudelijk reglement, inclusief de appendices, vind je hieronder.
Let op: in juni 2022 is een besluit genomen over enkele aanpassingen die direct van kracht zijn gegaan, lees verderop deze pagina hier meer over.

Statuten

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. De statuten van de Vereniging Scouting Nederland zijn in 2015 vernieuwd.

Besluiten landelijke raad

Besluiten die genomen worden door de landelijke raad, zijn direct van kracht. Bij elke herziening van het huishoudelijk reglement, om de twee jaar, worden de tussentijdse besluiten van de landelijke raad opgenomen in het reglement.

In juni 2022 is een besluit genomen om enkele artikelen te wijzigen met betrekking tot:
* besluitvorming en tegenstrijdig belang bij besturen, naar aanleiding van de WBTR

* maatregelen ten aanzien van lidmaatschap en bezwaarmogelijkheden bij de Geschillencommissie en Commissie van Beroep, naar aanleiding van de WBTR.

* mogelijkheid eletronisch vergaderen, naar aanleiding van ervaringen tijdens de Corona-maatregelen

* rooster van aftreden en opvolging landelijk bestuur.

De gewijzigde artikelen staan in dit document beschreven. Je kunt dit ook teruglezen bij de stukken van de landelijke raad.

Bestuursreglement

Het landelijk bestuur heeft een reglement opgesteld, naar aanleiding van de WBTR, waarin de afspraken staan over een goed bestuur van de vereniging. Hieronder kan je ze downloaden.

Ondersteuning