fotolijn

Commissies

De landelijke raad heeft de bevoegdheid om commissies samen te stellen. Deze commissies bestaan uit afgevaardigden van de raad of deskundigen die op een bepaald onderwerp dieper in kunnen gaan. Een paar commissies zijn beschreven in het huishoudelijk reglement; de vaste commissies. Daarnaast heeft de landelijke raad de mogelijkheid om zelf commissies in te stellen die geen vast onderdeel vormen van de statuten of het huishoudelijk reglement. De regels daarvan kun je hier terugvinden.

Vaste commissies

De financiële commissie is de vaste commissie van de landelijke raad. Daarnaast kent de vereniging nog twee onafhankelijke commissies waarvan de leden door de landelijke raad worden benoemd, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Deze commissies maken geen deel uit van de Landelijke raad vanwege hun onafhankelijkheid. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de begroting en jaarrekening van Scouting Nederland. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep informeren de landelijke raad één keer per jaar over hun uitspraken. De wijze van benoeming en de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies staan beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Overige commissies

Naast de vaste commissies heeft de landelijke raad de mogelijkheid om zelf commissies in te stellen die geen vast onderdeel vormen van de statuten of het huishoudelijk reglement. Deze ‘overige commissies’ worden ingesteld om de landelijke raad te ondersteunen in haar werk en kunnen een tijdelijk of permanent karakter hebben.

Het lidmaatschap van overige commissies staat open voor zowel leden als plaatsvervangend leden van de landelijke raad en ook leden van het landelijk bestuur kunnen deel uitmaken van een tijdelijke commissie. Hier is voor gekozen om nadrukkelijk de werkwijze te benadrukken, waarbij landelijke raad en landelijk bestuur samen voorstellen kunnen voorbereiden of vragen nader kunnen onderzoeken. Het aantal leden vanuit het landelijk bestuur in deze commissies is qua omvang beperkt tot maximaal 1/3 van het totaalaantal leden.

Zo is de introductie- en begeleidingscommissie (IBC) een permanente overige commissie van de landelijke raad, terwijl de commissie Scoutinglandgoed een tijdelijke commissie is. De introductie- en begeleidingscommissie organiseert de introductietraining voor nieuwe raadsleden en begeleidt de raadsleden in een goed verloop van de landelijke raad. De commissie Scoutinglandgoed adviseert de landelijke raad over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde. De procedure voor het instellen en benoemen van leden voor de overige commissies staat beschreven in het Reglement overige commissies landelijke raad.

Hieronder vind je een overzicht van wat de commissies doen:

Benoemingen door landelijke raad

Alle benoemingen door de landelijke raad van personen als lid van het landelijk bestuur of een commissie gebeuren schriftelijk. Voor elke benoeming wordt bij binnenkomst aan de leden van de landelijke raad, een stembiljet uitgereikt. Dit dien je op een juiste wijze in te vullen. Doe je dat niet dan gaat je stem verloren. Aan het begin van de middagbijeenkomst worden deze biljetten opgehaald. Aan het einde van de middagbijeenkomst wordt de uitslag bekend gemaakt en vind al dan niet de benoeming plaats.

Bij deze verkiezingen zijn alleen de bestuursleden aanwezig in de landelijke raad, leden van de geschillencommissie en commissie van beroep zijn in principe niet aanwezig. De wijze van benoeming en de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies staan volledig beschreven in het huishoudelijk reglement.

Wat doe je als commissielid?

Jij mag kritische vragen stellen over het onderwerp dat jou het meest interesseert. Dat wordt zelfs van je verwacht. Want jij gaat als commissielid de raad een advies uitbrengen. De leden vertrouwen erop dat jij samen met je collega commissieleden diegene bent die de extra stappen neemt die zij niet kunnen nemen. Zo voer je als commissielid ook buiten de landelijke raad om overleg met het landelijk bestuur. Je krijgt meer achtergronden te horen. Je leert dus veel als commissielid, je wordt een expert, kunt meepraten, advies geven, richting geven. Kortom, jij bent een onmisbare schakel in het besluitvormingsproces.

Downloads