Headerafbeelding

Wervingsprofielen

Een wervingsprofiel is niet hetzelfde als een functieprofiel. Heb je een vacature, dan is het natuurlijk fijn als je iemand kunt vinden die meteen volledig aan het taakvolwassen plaatje voldoet, maar het is meestal niet reëel en ook niet nodig. Er zit tenslotte al een team met kwaliteiten en bovendien is ontwikkeling een wezenlijk element van de visie van Scouting. Wat je zoekt, is een collega die in het team past, die de knowhow van het team aanvult of een kwaliteit meebrengt die het team nu mist, en die zich thuis voelt bij de cultuur van de groep, de regio of het land. Daarom stel je een wervingsprofiel op.

Om tot een goed wervingsprofiel te komen, stel je jezelf of het team de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste taken binnen de functie?
 • Wat zijn de belangrijkste competenties?
 • Welke teamrol of kwaliteiten missen er in het huidige team?
 • Wat zijn andere belangrijke randvoorwaarden (opleiding, tijd, beschikbaarheid, instapeisen)?
 • Wat bied je? Denk hierbij aan de samenstelling van het team, ontwikkelingsmogelijkheden, sfeer, idealen, een uitdagend takenpakket of de projectopdracht.
 • Daarmee breng je de tekst van het functieprofiel terug tot de kern waar het op dat moment om gaat en zo ontstaat er een wervingsprofiel.

Duidelijkheid over de kern draagt om meerdere redenen bij aan de kwaliteit van de werving en selectie:

 • Bij publicatie van een vacature wil je tenslotte dat kandidaten weten waar het om gaat en uitgedaagd worden door wat er gevraagd en geboden wordt.
 • Heb je meerdere kandidaten voor een vacature, dan helpt een doordacht wervingsprofiel je een keuze te maken voor de criteria die ertoe doen.
 • Een goed wervingsprofiel helpt ook om bij een ‘afwijzing’ te beargumenteren waarom iemand wordt afgewezen voor de betreffende functie.

Kant-en-klare wervingsprofielen

De klant-en-klare wervingsprofielen kunnen je vooral helpen om onder woorden te brengen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. En het afstemmen van wederzijdse verwachtingen is nu net waar het bij werving om gaat. Bedenk daarbij wel dat in het functieprofiel sprake is van een taakvolwassen beschrijving. Van iemand die net begint in een functie kun je nog geen taakvolwassenheid verwachten, zeker niet als ervoor gekozen is om iemand de kans te bieden zich te ontwikkelen en in de functie te groeien.

Er zijn wervingsprofielen opgesteld voor de volgende functies:

 • Leidinggevende
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Groepsbegeleider
 • Contactpersoon communicatie

Je kunt deze wervingsprofielen helemaal aanpassen, zodat ze perfect aansluiten bij je groep. Voeg de gegevens van je groep in en ze zijn klaar om te gebruiken.

Ondersteuning