Headerafbeelding

Informatie en advies - Landelijke teams

Binnen Scouting Nederland zijn er diverse teams waar je terecht kunt voor vragen of advies over sociale veiligheid. Hieronder vind je een overzicht van deze teams en lees je hoe je contact met ze kan opnemen.

Landelijk Opvangteam (LOT)

Als er binnen je groep/organisatieonderdeel sprake is van een calamiteitens...

Landelijke Vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat er binnen scouting dingen gebeuren die jij niet fijn ...

Netwerk bemiddelaars

Zijn er in jouw groep wel eens misverstanden, ruzies en conflicten? Kom je ...

Geschillencommissie

Soms lukt het niet om een geschil door bemiddeling op te lossen. Het geschi...

Team sociale veiligheid

Heb je vragen over sociale veiligheid? Neem voor informatie en advies conta...

Ondersteuning