Headerafbeelding

Aannamebeleid

Sociale veiligheid binnen Scouting begint bij het zorgvuldig selecteren van de juiste vrijwilligers. Bespreek de gedragscode van Scouting Nederland en vraag altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Bespreek verder goed de eisen en verwachtingen die je hebt van het aspirant kaderlid.

Kennismakingsgesprek

Voer altijd een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers. Niet alleen met vrijwilligers die van buiten komen, maar ook met oud-jeugdleden die door willen stromen naar een kaderfunctie. Naast dat je de taken, beschikbaarheid en verwachtingen bespreekt, heb je ook aandacht voor sociale veiligheid. Vraag tijdens kennismakingsgesprekken door naar de motivatie van het aspirant kaderlid om met minderjarigen te werken.

Neem ook samen de gedragscode door. Bespreek waarom we de gedragscode hebben. Zorg er voor dat het aspirant kaderlid de gedragscode echt kent voordat hij aan de slag gaat. Bespreek ook de normen en waarden binnen je groep, bijvoorbeeld over pesten, relaties, roken en drinken. Het is verstandig om ook de preventie van grensoverschrijdend gedrag mee te nemen in het aannameproces. Zo weten alle nieuwe vrijwilligers wat jullie doen om sociale veiligheid te waarborgen, grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en waar je terecht kan als er toch iets mis gaat.

VOG: Verklaring Omtrent Gedrag

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting is het verplicht dat de vrijwilliger een VOG overlegd. Dit geldt voor kaderleden én buitengewone leden. Om de drie jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd. Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen is er geen plaats voor hem/haar binnen onze vereniging!

Op de VOG pagina wordt uitgelegd hoe je als Scoutinggroep een gratis VOG kan aanvragen. Scouting Nederland stimuleert haar groepen om actief bezig te zijn met de VOG.

Kennismakingsperiode

In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat een kennismakingsperiode opgenomen. Als vereniging hebben wij met elkaar afgesproken dat aan de benoeming in een functie een kennismakingsperiode van ten hoogste 3 maanden voorafgaat als aspirant kaderlid. Deze kennismakingsperiode vangt aan na goedkeuring door het betreffende bestuur en nadat de voor de betreffende functie geldende instapeisen is voldaan.

Door de kennismakingsperiode kan de beoogd vrijwilliger bekijken of het werk bij hem past. Andersom geldt dit echter ook. Als scoutinggroep kan je ook beoordelen of de vrijwilliger wel bij jullie past. De kennismakingsperiode maakt het mogelijk om in de praktijk te zien hoe iemand zich gedraagt tijdens scoutingactiviteiten. Wordt goed met de jeugdleden omgegaan? Wordt gehandeld conform de gedragscode? Kan feedback worden ontvangen en verwerkt? Door gebruik te maken van de kennismakingsperiode krijg je een goed beeld of het aspirant kaderlid echt geschikt is voor de functie of niet. En zeker zo belangrijk is dat in die kennismakingsperiode er een geldige VOG wordt getoond.

Evaluatie

Aan het einde van de kennismakingsperiode bekijk je of het aspirant kaderlid over de voor de betreffende functie geldende basiscompetenties beschikt en voor benoeming in de betreffende functie in aanmerking komt. Als je niet met hem of haar verder wilt kan je dat gewoon zeggen. Leg dan wel kort uit waarom. Voor de veel voorkomende functies binnen Scouting zijn de instapeisen en de basiscompetenties beschreven in een functieprofiel.

Ondersteuning