Headerafbeelding

Coördinator Scouting Academy en/of trainingen

Vind jij het leuk om binnen je regio meer te doen dan trainer zijn? Heb je het liefst een coördinerende rol binnen Scouting Academy? Dan is de functie Coördinator Scouting Academy of Coördinator trainingen iets voor je. Maar wat is nu het verschil tussen de twee functies en wat (eventueel) de overlap?

Coördinator Scouting Academy

 • Je maakt onderdeel uit van het regiobestuur en je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor alle activiteiten in het teken van deskundigheidsbevordering. Je legt hiervoor verantwoording af aan de regioraad.
 • Je hebt contacten met de regionale functies die te maken hebben met Scouting Academy: trainers, praktijkcoaches en eventueel instructeurs.
 • Je begeleidt het trainingsteam, de praktijkcoaches en eventueel de instructeurs op hoofdlijnen.
 • Je bent verantwoordelijk voor adequate begeleiding van trainers,  praktijkcoaches en eventueel instructeurs en regio-organisatoren bij hun ontwikkeling
 • Je verzorgt de aanvraag van kwalificaties voor alle regiomedewerkers en stemt hierover af met de opleider van landelijk team Scouting Academy Support.
 • Je onderhoudt interregionale en landelijke contacten op het vlak van Scouting Academy.
 • Je bent verantwoordelijk voor aansluiting van het regionale trainingsaanbod op de ontwikkelbehoefte bij de groepen.

Informatie over taken m.b.t. kwalificaties in de regio

In het kort vind je in het stappenplan assessment hoe je tot kwalificatie komt. Als Coördinator Scouting Academy heb je hierbij een belangrijke rol: jij bent ervoor verantwoordelijk dat regiomedewerkers goed worden begeleid in hun ontwikkel- en kwalificatieproces. Aanvragen voor kwalificaties worden door jou ingediend bij de opleider van Scouting Academy Support. Op de kaart met opleiders van Scouting Academy Support kun je vinden wie de opleider is die is gekoppeld aan je regio. Weet jij de contactgegevens van de landelijke opleider niet die aan jouw regio is gekoppeld? Neem contact op via mail. We brengen je dan in contact met je opleider vanuit Scouting Academy Support.

Coördinator trainingen

 • Je organiseert de trainingen/leeractiviteiten: regelen dat er voldoende trainers zijn, een locatie, het materiaal e.d. Kortom: alles wat nodig is om een goede training uit te voeren.
 • Je begeleidt het trainersteam tijdens de training.
 • Je onderhoudt contacten met praktijkcoaches, zodat je weet wat de ontwikkelbehoefte in de regio is. Deze ontwikkelbehoefte zet je om in nieuwe trainingen.
 • Zo nodig stimuleer je trainers om nieuwe trainingen te ontwerpen en te geven. 

Afstemming over taken

 • Voeren van de gesprekken met instructeurs en trainers om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een aanvraag voor kwalificatie. 
 • Bepalen welke trainingen wanneer worden aangeboden en welke trainingen ontwikkeld zouden moeten worden en wie dit doet.
 • Stimuleren en motiveren van trainers en instructeurs om zich te ontwikkelen, om bij te dragen aan een (inter)regionale Scoutiviteit en om landelijke dagen en evenementen te bezoeken.

Functieprofiel

Op dit moment is er alleen een functieprofiel van Coördinator Scouting Academy waarin staat beschreven wat de functie precies inhoudt en welke taken en competenties erbij horen. Als regio kun je de keuze maken om delen uit dit functieprofiel uit te laten voeren door de Coördinator trainingen.

Scouting Academy