Headerafbeelding

Vlakdiktekeuring

De vlakdiktekeuring wordt gevraagd vanuit de verzekeringsmaatschappij die het wachtschip heeft verzekerd. De frequentie van keuren is afhankelijk van de verzekeraar, vaak staat op het laatste keuringsrapport de verloopdatum/ volgende keuringsdatum aangegeven. Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen. Denk er dus aan om tijdig aan te geven bij de verzekeraar wanneer het schip droog gaat. Bij voorkeur is de eigenaar of technische staf bij de keuring aanwezig, zodat direct overleg mogelijk is.

Het onderwaterschip dient schoongespoten te zijn. Zodra de expert langskomt moet er iemand aanwezig zijn met een slijptol. Dit is om de plekken die aangegeven worden door de expert te slijpen zodat hij daar kan meten. Verder dient ook de binnenzijde van het schip goed toegankelijk te zijn, zo ook compartimenten als zijbeunen, ballasttanks, etc (wanneer van toepassing).

De keuring resulteert in een rapportage die aan de eigenaar van het schip wordt verstrekt. Op dit rapport staat aangegeven welke delen van het vlak aangepast moeten worden (vaak is dit nieuw plaatwerk).

Nog een tip: kijk regelmatig naar de verzekeringspolis van je schip. Is bijvoorbeeld de verzekerings-/dagwaarde nog realistisch of dateert deze uit de vorige eeuw?

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Ondersteuning