Headerafbeelding

ANBI

De Vereniging Scouting Nederland en het Scouting Nederland Fonds zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vereniging Scouting Nederland

Bezoekadres:
Nulderpad 1
3896 LV Zeewolde
Postadres:

Postbus 7
3890 AA Zeewolde

Tel: +31 (0)33 496 09 11

Pers: +31 (0)33 496 09 53
Fax
: +31 (0)33 496 09 99

email: info@scouting.nl
web: www.scouting.nl

KVK 31024153
btw
NL002585248B01
RSIN
 2585248

De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:

"Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan kinderen en jongeren, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Bestuursinformatie

Het bestuur van Scouting Nederland bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen. Voor bestuursleden geleden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Scouting Nederland. Bekijk de samenstelling van het bestuur.

De Vereniging Scouting Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Scouting Nederland Fonds

Bezoekadres:
Nulderpad 1
3896 LV Zeewolde
Postadres:
Postbus 7
3890 AA Zeewolde
Tel: +31 (0)33 496 09 11email: donateurs@scouting.nl

web: www.scoutingnederlandfonds.nl

KVK 41189958
RSIN 805840096

Het Scouting Nederland Fonds stelt zich het volgende ten doel:

"Het financieel ondersteunen van de Vereniging Scouting Nederland en continuïteit te garanderen bij eventuele calamiteiten. Het fonds genereert hiervoor enerzijds geld en waarborgt anderzijds dat voldoende vermogen aanwezig is om in geval van calamiteiten de vereniging te kunnen ondersteunen.

Bestuursinformatie

Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen en is gelijk aan het bestuur van de Vereniging Scouting Nederland. Voor bestuursleden gelden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Scouting Nederland. Bekijk de samenstelling van het bestuur.