Headerafbeelding

Aanvullende antwoorden beschikbaar

Je hebt de agenda ontvangen, doorgenomen met je plaatsvervanger en alle belangrijke punten besproken in je regio. Eventuele aanvullende vragen die naar boven zijn gekomen heb je op tijd ingestuurd als aanvullende vragen. Wat gebeurt er daarna?

Ontvangst regiovragen en antwoorden

Een week voor de landelijke raad krijgen de leden en plaatsvervangend leden van de landelijke raad per mail het overzicht van vragen en antwoorden op de schriftelijke vragen. Als landelijke raadsleden daarom verzoeken, krijgen ze deze ook op papier toegestuurd. Wanneer je zelf vragen hebt gesteld, bespreek je de antwoorden met je plaatsvervanger. Zijn jullie tevreden? Waren er andere regio’s die over deze onderwerpen ook vragen hebben gesteld? Wat vinden zij van de antwoorden? Is het duidelijk? Zo niet neem dan contact op met het LSC voor uitleg. Wanneer je na dit alles nog vragen hebt, dan stel je deze aan het bestuur tijdens het formele deel van de landelijke raad. Als er meerdere regio’s met hetzelfde zitten kun je samen een plan van aanpak maken om eventueel te sturen op een besluit. Soms komt het voor dat een voorstel dan ter plekke in de vergadering aangepast wordt voor het in stemming gebracht wordt.

Het kan ook voorkomen dat een andere regio een hele sterke vraag heeft gesteld waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. Het is nu te laat om nog een regioraad bijeen te roepen, maar omdat je mandaat hebt gekregen kun je toch meestemmen als het daarop aankomt. Bespreek in ieder geval alles met je plaatsvervanger en eventueel met meer medebestuursleden in je regio.

Vergeet niet dit soort situaties terug te koppelen aan je achterban.

Wat doe je ermee binnen je regio?

Je kunt er gif op innemen dat de schriftelijke vragen en bijbehorende antwoorden tijdens de vergadering hot items zijn. Je doet er verstandig aan deze items uitgebreid te behandelen binnen je regio. De juiste aanvullende vragen stellen bij deze onderwerpen, kunnen leidt tijdens de vergadering leiden tot wijzigen, intrekken, aannemen of zelfs het verwerpen van voorstellen. Bespreek dit met je achterban. Hoe denken zij erover, hebben zij nog meer vragen, of willen zij bepaalde zaken absoluut niet. Houd hen duidelijk voor, dat van jou verwacht wordt pragmatisch te denken in het belang van Scouting Nederland. Hiervoor zit jij in de landelijke raad.

Wat doe je er als raadslid zelf mee?

Zonder meer tegen stemmen, wanneer een onderwerp niet geheel volgens de behoeften van jouw regio wordt ingebracht, helpt niet veel. Voor jouw ene tegenstem zijn er veel leden die voor stemmen. Denk in het belang van Scouting Nederland.

Door anderen in de discussie jouw zienswijze voor te leggen, krijgen je mederaadsleden argumenten te horen die zij misschien nog niet bedacht hadden. Samen kun je een voorstel goedkeuren, afkeuren of zodanig laten aanpassen dat het voor iedereen werkt. Probeer vooraf meerdere raadsleden te spreken om te bepalen of jouw tegenargumenten hout snijden of dat een voorstel ook heel anders benaderd kan worden. Wanneer je vooraf meerdere meningen hebt kunnen afwegen, zal de discussie in de vergadering veel efficiënter verlopen. Bovendien heb je dan al eens geoefend met het verwoorden van je standpunt, wat nog best spannend kan zijn als je voor het eerst komt.

Ondersteuning