Headerafbeelding

Voorkomen

Alle (jeugd)leden van Scouting moeten zich binnen Scouting veilig kunnen voelen. Wekelijks worden er toffe opkomsten georganiseerd en andere avontuurlijke activiteiten aan de (jeugd)leden aangeboden. Alle Scoutingonderdelen dragen hierbij de verantwoordelijkheid om een sociaal veilige omgeving aan te bieden, zodat de kans op grensoverschrijdend gedrag wordt verkleind. Openheid en preventief beleid helpen hierbij. In de pagina’s hieronder vind je praktische stappen die je zet om Scouting sociaal veilig te laten zijn.

Aandacht binnen het bestuur

Wijs iemand binnen het bestuur aan als hoofdverantwoordelijke voor het them...

Omgangsregels en gedragscode

Een manier om een veilige omgeving en een open gesprekssfeer te creëren, is...

Risico's in kaart

Kijk binnen je groep, regio of team wie er veel met minderjarigen werkt, op...

Aannamebeleid

Sociale veiligheid binnen Scouting begint bij het zorgvuldig selecteren van...

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het sociaal...

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan...

Bespreekbaar maken

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is een gezamenlijke verantwoor...

Ondersteuning