Headerafbeelding

Informatiesystemen

Via de managementinformatie in Scouts Online zijn verschillende overzichten en grafieken te bekijken die te maken hebben met het verloop van het aantal jeugd- en kaderleden in de groep. Daarnaast is er ook managementinformatie te raadplegen met betrekking tot kwalificaties van kaderleden. De overzichten spreken voor zich en zijn allen voorzien van een toelichting. Scouts in kaart is een aparte module binnen de managementinformatie. Deze module brengt informatie over leden, groepen en hun omgeving in kaart.

Mocht je specifieke vragen hebben over deze informatie dan kan terecht bij het landelijke team Data-Explorers/GIS. Ze zijn te bereiken via dataexplorers@scouting.nl 

Managementinformatie (MIS)

Via de managementinformatie in Scouts Online zijn verschillende overzichten...

GroepsPotentieScouting (GPS)

In de GroepsPotentieScouting (GPS) is een benchmark te maken van de ledenon...

Arcgisonline

Scouts hebben wat met kaarten en het zou gek zijn als we niets met de moder...

Ondersteuning