Headerafbeelding

Stichtingen en verenigingen

Om de formele structuur van Scoutingonderdelen goed te regelen zijn ze in veel gevallen een stichting of vereniging. Hiermee is er een formele rechtspersoon waarin overleg, besluitvorming en bestuur zijn geregeld, waarin eigendomszaken zijn ondergebracht en waarin de financiële gang van zaken is geregeld.

Voor groepen geldt dat de landelijke raad van Scouting Nederland in 2006 heeft besloten dat Scoutinggroepen een formele groepsvereniging moeten zijn. De groepen zijn de eenheden waarin het Scoutingspel wordt gespeeld en is een verzameling van leden. Tot zij een groepsvereniging zijn, vormen deze groepen een informele vereniging. Eventueel kan een beheerstichting ter ondersteuning van een Scoutinggroep op gebied van gebouw en materiaal worden opgericht. Een zelfstandige plusscoutskring dient ook een formele vereniging te zijn. Ook bij een regio kan een ondersteunende stichting bestaan. Er zijn diverse informatiebladen en downloads beschikbaar voor het oprichten van een rechtspersoon, wijzigingen in de structuur of in statuten.

UBO registratie

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Rechtspersonen, ook stichtingen en verenigingen binnen Scouting moeten zelf hun UBO’s registreren bij het UBO-register, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel (KvK). In dit informatieblad lees je hoe dit werkt en wat je moet doen.

WBTR - wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 is de de wet 'bestuur en toezicht rechtspraak' ingegaan. Verenigingen en stichtingen moeten een aantal bestuurszaken regelen en deze voor deze tijd vastleggen. Wanneer dit niet geregeld is, kan dit gevolgen hebben voor aansprakelijkheid.

Oprichten vereniging of stichting

Er zijn diverse informatiebladen en downloads beschikbaar voor het oprichte...

WBTR – wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 vold...

Ondersteuning