Headerafbeelding

Stichtingen en verenigingen

Om de formele structuur van Scoutingonderdelen goed te regelen zijn ze in veel gevallen een stichting of vereniging. Hiermee is er een formele rechtspersoon waarin overleg, besluitvorming en bestuur zijn geregeld, waarin eigendomszaken zijn ondergebracht en waarin de financiële gang van zaken is geregeld.

Voor groepen geldt dat de landelijke raad van Scouting Nederland in 2006 heeft besloten dat Scoutinggroepen een formele groepsvereniging moeten zijn. De groepen zijn de eenheden waarin het Scoutingspel wordt gespeeld en is een verzameling van leden. Tot zij een groepsvereniging zijn, vormen deze groepen een informele vereniging.

Er zijn diverse informatiebladen en downloads beschikbaar voor het oprichten van een rechtspersoon, wijzigingen in de structuur of in statuten.

Ondersteuning