Headerafbeelding

Help, ik ben verkozen als plaatsvervangend landelijk raadslid!

Verkiezing plaatsvervangend raadslid binnen de regio

De verkiezing van het plaatsvervangend raadslid verloopt op dezelfde manier als bij het raadslid. Ook jij wordt op basis van je verkiezing lid van het regiobestuur. Je positie in de landelijke raad is echter anders.
Je bent samen met het raadslid van jouw regio vertegenwoordiger in de Landelijke Raad. Het is heel prettig om een collega uit jouw regio te hebben. Jij bent daarom de steun en toeverlaat van je raadslid. Samen bespreek je landelijke ervaringen en onderwerpen. Jullie kunnen samen netwerken op landelijk niveau. En als plaatvervanger die helemaal op de hoogte is, ben je iemand die jouw raadslid kan vervangen mocht die een keer verhinderd zijn. Ook ben jij de meest voor de hand liggende opvolger van je raadslid wanneer zijn termijn erop zit of eerder indien noodzakelijk. Jij bewaakt zo de belangen van jouw regio. Jullie regio doet het helemaal top als raadslid en plaatsvervangend raadslid als elk van een ander geslacht is. Samen is jullie slagkracht veel groter zowel in de landelijke raad als binnen jouw regio.

Verkiezing en benoeming plaatsvervangend raadslid

De regio draagt zorg voor de organisatie van verkiezingen voor een lid van de landelijke raad en het plaatsvervangend lid. Dat de regio zorgdraagt voor de verkiezing wil niet zeggen dat de verkiezing in de regioraad plaatsvindt. Je vertegenwoordigt immers alle leden van Scouting Nederland in de regio. Dit zijn er meer dan de leden van de groepen en vrijwilligers van de regio. Er kunnen ook landelijk vrijwilligers woonachtig zijn binnen je regio. Ook dat zijn leden van Scouting Nederland die hun stem kunnen uitbrengen.
Voor het organiseren van de verkiezing doet het regiobestuur eerst een oproep voor kandidaten. Die oproep wordt gedaan onder alle stemgerechtigde leden binnen de regio. Hiervoor kan een selectie in SOL gemaakt worden.

Als er slechts één kandidaat voor een vacante plek is, dan wordt deze van rechtswege benoemd en hoeft er geen verkiezing gehouden te worden, mits deze kandidaat bekend gemaakt is in de oproep die uitgedaan is. Dit is vergelijkbaar met verkiezingen voor MR-leden op scholen en ondernemingsraden.
Let op: de regioraad benoemt het lid en het plaatsvervangend lid niet, zij worden gekozen door de leden, al dan niet zonder verkiezing als er slechts één kandidaat is. Bij een verkiezing gaat het immers om een keuze tussen meerdere personen, als die keuze er niet is, vindt benoeming automatisch plaats. Dit is dus een groot verschil met een benoeming van bestuursleden.

Het gekozen lid en het plaatsvervangend lid, maken deel uit van het regiobestuur op grond van HR art 46 3b. Er vindt dus geen benoeming plaats door de regioraad. Deze zou immers een benoeming kunnen tegenhouden en daarmee tegen de wens van de leden in de regio in kunnen gaan.

Verwerking in SOL van plaatsvervangend raadslid

Het is van groot belang dat ook de benoeming tot plaatsvervangend raadslid plaatsvindt en ook op een juiste wijze wordt verwerkt in SOL. Als er geen formeel benoemde plaatsvervanger geregistreerd staat, is de stem van degene die men op het laatste moment vraagt de plaats van een ziek raadslid in te nemen, ongeldig. Onrechtmatig deze persoon op het laatste moment aanmelden in SOL benadeeld deze persoon en men handelt in strijd met de regels. Zorg dus dat er altijd een formeel benoemde plaatsvervanger paraat staat.

Wat doe je als plaatsvervangend raadslid?

Een plaatsvervangend lid van de landelijke raad heeft alleen stemrecht als het lid van de landelijke raad, dat hij vervangt, niet aanwezig is. Als plaatsvervanger ben je de sparringpartner van je raadslid. Het samen voorbereiden van de onderwerpen en de discussie in de regioraad zorgt ervoor dat je de stukken langs verschillende invalshoeken kan bekijken en een breder bereik hebt in je netwerk. Zo komt jouw regio goed beslagen ten ijs.

Ondersteuning