Headerafbeelding

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, je gezien/gehoord hebt of over iets waar je over twijfelt. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden.

Tips voor het vinden van een vertrouwenspersoon

Soms is het lastig om een geschikt persoon te vinden voor de functie van vertrouwenspersoon. Misschien kunnen de volgende tips helpen:

  • Denk aan een oud-bestuurslid. Zij vinden het vaak leuk om op afstand toch verbonden te blijven met Scouting.
  • Praat met een buurtgroep. Vraag of je tijdelijk gebruik mag maken van hun vertrouwenspersoon.
  • Informeer bij de plaatselijke vrijwilligerscentrale. Soms hebben zij een vertrouwenspersoon waar een beroep op gedaan kan worden.

Zichtbaarheid vertrouwenspersoon

Het is heel belangrijk dat de vertrouwenspersoon zichtbaar is. Een zichtbare vertrouwenspersoon wordt makkelijker benaderd. Hoe zorg je hiervoor? Hieronder volgen een paar ideeën:

  • Hang een poster op in het clubgebouw;
  • Deel visitekaartjes uit aan kaderleden met contactgegevens;
  • Laat de vertrouwenspersoon af en toe aanwezig zijn bij opkomsten;
  • Laat de vertrouwenspersoon een stukje schrijven voor de website/nieuwsbrief;
  • Vermeld standaard de gegevens van de vertrouwenspersoon in de nieuwsbrief;
  • Maak een (afgesloten) brievenbus waarin vrijwilligers/jeugdleden hun zorgen, gevoelens of ervaringen kunnen stoppen en op een laagdrempelige manier kunnen vragen om contact met diegene op te nemen;
  • Maak een wegwijzer; de pijlen laten zien waar je terecht kunt als er iets is.

Landelijke vertrouwenspersonen Scouting Nederland

Scouting heeft twee landelijke vertrouwenspersonen. Wie dit zijn, wat ze doen en hoe je ze kan bereiken vind je via de pagina Landelijke teams Sociale veiligheid.

Ondersteuning