Headerafbeelding

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT)

Komt het werk binnen jouw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht? Heeft jouw vereniging een tekort aan vrijwilligers? Wil jij in een korte periode het imago rondom het vrijwilligerswerk binnen je vereniging verbeteren? Wil je graag gestructureerd stap voor stap aan de slag? Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de methodiek om Scoutingverenigingen te ondersteunen bij het werven en behouden van vrijwilligers.

In deze cursus, die zowel live op locatie als volledig digitaal gevolgd kan worden, word je begeleid met het vinden van meer vrijwilligers voor jouw groep of regio. In samenwerking met Team Sportservice hebben wij het bestaande en zeer succesvolle traject dat is ontwikkeld voor sportverenigingen aangepast naar een Scoutingversie.

Dit doe je niet alleen, maar samen met de andere staf- en bestuursleden in je vereniging. De trajectbegeleider van Scouting Nederland leidt je door het traject heen, kijkt voortdurend met je mee en ondersteunt je in het gehele traject.

Je volgt het traject met 4 of 5 deelnemende verenigingen tegelijk, zodat je van en met elkaar kunt leren, ontwikkelen en groeien. Daarnaast sta je op het landelijke e-learning platform in contact met andere Scoutingverenigingen waarmee je kennis kunt delen.

Het traject

Het traject bestaat uit 4 sessies die zowel online als live kunnen plaatsvinden. Live heeft de voorkeur, zeker voor de eerste en laatste sessie. Als de omstandigheden het niet toelaten kan er altijd uitgeweken worden naar online. Het totale traject duurt ongeveer 4 maanden, deze termijn is enigszins afhankelijk van de snelheid waarmee je de stappen kan doorlopen met je vereniging.

Tijdens het traject ga je concreet en stevig aan de slag. Daarom is het belangrijk om van tevoren een werkgroep van 3-5 personen te formeren, die de voorbereidingen en uitvoeringen van de sessies uitvoeren en/of coördineren. Je bent daar ongeveer 2 uur per week mee bezig.

Tijdens de sessies kunnen er 2 personen per deelnemende vereniging (werkgroep) aansluiten. Dat kunnen wisselende personen uit de werkgroep zijn. Dit om de hoeveelheid aanwezigen te beperken, zodat de snelheid erin blijft en er tegelijk wel ruimte is voor uitwisseling en intervisie.

Tijdens de inschrijving in Scouts Online geef je één primaire contactpersoon op, die door ons als vast aanspreekpunt gebruikt wordt. Ook geef je één e-mailadres op als primair contact. Overweeg of je hier een algemeen of persoonlijk e-mailadres voor gebruikt, dit e-mailadres wordt namelijk gekoppeld aan de e-learningomgeving samen met een inlogcode. Wanneer er meer mensen toegang willen tot de e-learningomgeving, is het handig om te kiezen voor een algemeen e-mailadres.

Het is belangrijk om voordat je aan het traject begint draagvlak te creëren bij de vrijwilligers die nu al actief zijn, ook zij hebben op bepaalde momenten in het traject een bijdrage te leveren.

Het traject is in de originele sportversie al door een aantal Scoutinggroepen doorlopen en daar zijn mooie successen uitgekomen. De aangepaste Scoutingversie zal daar zeker ook voor zorgen.

De sessies

  • In deze sessie krijg je gedetailleerd inzicht in de huidige situatie, maak je een specifiek vacature-overzicht en ga je de vervolgstappen van het traject inplannen.

  • In deze sessie ga je in op de verschillende manieren om bekendheid te geven aan je vereniging, specifiek op het gebied van de vrijwilligers, hoe voer je campagne, welke middelen zijn er. Natuurlijk word je begeleid in het maken van je eigen campagne voordat je deze gaat uitvoeren.

  • In deze sessie zet je de vervolgstap na de campagne en ga je in op het oogsten van de resultaten. Door middel van persoonlijke benadering ga je potentiële vrijwilligers matchen aan het vacature-overzicht.

  • Hoe ziet goed vrijwilligersbeleid er uit? Welke elementen zitten daarin? Hoe borg je dat in de vereniging? Welke resultaten heeft dat dan? Op deze vragen en meer komt het antwoord in de vierde sessie. Daarnaast ga je aan de slag met het formuleren van een vrijwilligersbeleid voor je eigen vereniging.

Na afloop

Na het traject heb je het volgende geleerd en uitgevoerd:

  • Een duidelijke lijst gemaakt met actieve vrijwilligers van je vereniging;
  • Een helder overzicht gemaakt met welke taken er zijn en hoeveel tijd er met deze taken gemoeid is;
  • Hoe je door middel van een campagne het imago rondom vrijwilligerswerk kunt verbeteren;
  • Hoe je leden, ouders van jeugdleden en warme contacten persoonlijk benadert om zich in te zetten voor de vereniging;
  • Hoe je vrijwilligers behoudt;
  • Hoe je een vrijwilligersbeleid ontwikkelt, uitvoert en borgt.

Kosten

Doordat we eigen trajectbegeleiders inzetten en een overkoepelende deal hebben kunnen maken met Team Sportservice kunnen we het traject aanbieden voor € 99,- in plaats van de € 295,- die het traject via Team Sportservice kost.

Veel gemeenten hebben een subsidieregeling specifiek voor bevordering van deskundigheid en competentie-ontwikkeling van vrijwilligers. Dit traject kan in die categorie worden gezien, je verwerft in het traject immers de vaardigheden om vrijwilligers te werven en behouden en de complete cyclus van vrijwilligersbeleid en begeleiding komt aan de orde.
Niet alle gemeenten in Nederland hebben deze mogelijkheid, maar het is de moeite waard om dat te onderzoeken natuurlijk.

Het bedrag dat wij aan Team Sportservice afdragen is dezelfde € 99,-. Team Sportservice verzorgd op de achtergrond de totale technische ondersteuning van de e-learning, leiden onze trajectbegeleiders op en stellen het traject met alle bijbehorende methodieken en documenten voor ons beschikbaar.

Aanmelden

Aanmelden kan via Scouts Online. Klik daarvoor hieronder.

Vragen

Heb je vragen over het traject of andere zaken? Neem contact met ons op via teamgroepenregio@scouting.nl.

Ondersteuning