Headerafbeelding

Privacy

Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen en -regio's verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren met ons Privacy Statement.

Privacy Statement

Laatste update van dit Privacy Statement: juni 2021

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden zijn dat ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres of de combinatie voornaam en geboortedatum. Ook foto’s en video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 • Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Jeugdleden en vrijwilligers van de bij Scouting Nederland aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Scouting of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee willen, hebben, of hadden
 • Alle organisatieonderdelen van Scouting Nederland verwerken persoonsgegevens in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Dit kunnen dus zowel Scoutinggroepen, -regio’s als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere systemen, bijvoorbeeld ten behoeve van dienstverlening of communicatie. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

 • Als je lid wilt worden van Scouting of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

  Als je eenmaal lid of relatie van Scouting bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

  Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Scouting Nederland. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

  Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, het inschrijven voor evenementen en trainingen of het in kaart brengen van het ledenverloop (zogenaamde ‘managementinformatie’).

 • Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens over ras of sexuele voorkeur.

  Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw expliciete toestemming of als je dat ons vraagt. In dat geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Scoutinggroep heeft gemaakt voor je deelname aan een zomerkamp.

  Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet nooit mogen worden opgeslagen niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

 • Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

  Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je alle gegevens over tot jouw lidmaatschap of relatie met Scouting terugvinden en bewerken.

  Daarnaast kan het organisatieonderdeel waarvan je lid bent je gegevens inzien. Dit kan alleen door personen die daar vanwege hun functie recht op hebben. Bijvoorbeeld de ledenadministratie of de leiding van jouw speleenheid. Leden van dezelfde speleenheid kunnen elkaars contactgevens zien, voor het maken van afspraken rond activiteiten. Je kunt deze gegevens echter ook voor anderen verbergen.

  Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of steunpunt) en het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier voor hun functie toegang toe moeten hebben.

  Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk gebruikt zijn? Dat mag Scouting Nederland alleen wanneer de andere redenen voor gebruik passen bij het oorspronkelijke doel. Bijvoorbeeld, als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten Scoutingorganisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Scouting kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

  Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie op juiste wijze te kunnen blijven genereren, zoals het maken van een overzicht van ledenaantallen door de jaren heen. Ook worden gegevens bewaard om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften en de gestelde termijnen als vermeld in het Privacybeleid van Scouting Nederland.

 • Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je je gegevens over jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met Scouting terugvinden en aanpassen.

 • Scouting Nederland kan je (automatische) serviceberichten sturen die noodzakelijk zijn voor je lidmaatschap. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging van een contributiefactuur. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Voor alle overige berichten is het mogelijk je door middel van een Opt-OUT in iedere e-mail af te melden of door je e-mailvoorkeuren te beheren via Scouts Online. Indien je geen prijs stelt op informatie over de Scoutingorganisaties waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan ons doorgeven via privacy@scouting.nl. Wij zullen dan de desbetreffende Scoutingorganisatie informeren, zodat zij kunnen reageren op je verzoek.

 • De inhoud van www.scouting.nl en andere websites van Scouting Nederland is met de grootste zorg samengesteld en ook met persoonsgegevens gaan we secuur om. Hoe Scouting Nederland met persoonsgegevens op de websites om gaat lees je in de Disclaimer.

  Scouting Nederland is daarnaast wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Scouting maakt gebruik van cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De websites van Scouting Nederland gebruiken daarnaast cookies om er voor te zorgen dat onze websites naar behoren werken, functionele cookies. Zo gebruiken wij cookies voor:

  • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
  • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld
  • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
  • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
  • het onthouden van je winkelwagentje en/of verlanglijstje in de webshop
   het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
  • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
   het mogelijk maken om te reageren op onze websites

  Scouting Nederland gebruikt daarnaast cookies voor statistiek:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de website
 • De AVG biedt verschillende rechten die individuele personen kunnen uitoefenen wat betreft hun persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om het recht van inzage, verbetering of verwijdering van data, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens en het recht om gegevens mee te nemen (dataportabiliteit). Meer informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Je kan deze rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te versturen naar privacy@scouting.nl. Alle verzoeken worden binnen uiterlijk vier weken afgehandeld.

 • Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting kun je terecht bij het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, bijvoorbeeld je Scoutinggroep. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Scouting Nederland via het e-mailadres privacy@scouting.nl.

  Mochten wij er onderling niet uitkomen dan kan je altijd een klacht indienen over de manier hoe Scouting Nederland je gegevens verwerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

 • Scouting Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Waar mogelijk informeren we je persoonlijk over zo’n wijziging. Het is handig om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken, zodat je altijd weet wat de actuele versie is. Je kunt dit Privacy Statement altijd zelf opslaan of inzien via www.scouting.nl/privacy.

Informatie over privacywetgeving voor Scoutinggroepen en -regio’s

De privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Het Privacybeleid en Privacystatement van Scouting Nederland beschrijven hoe binnen Scouting wordt omgegaan met persoonsgegevens. Ook alle andere organisatieonderdelen, zoals groepen en regio’s, sluiten aan op dit Privacybeleid, maar moeten ook zelf stappen zetten om aan de AVG te voldoen.

Privacybeleid

In dit Privacy Statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen en -regio’s. Voor meer achtergrondinformatie kun je het Privacybeleid van Scouting Nederland downloaden.