Headerafbeelding

Varen doe je samen

'Varen doe je samen' is een landelijk project met als doel de recreatievaart en beroepsvaart bewust te laten worden van elkaar op het water. In het project worden handreikingen gedaan over hoe je met elkaar veilig(er) kunt varen.

Varen doe je samen knooppuntenboekjes

De Knooppuntenboekjes vanuit het project 'Varen doe je samen' worden regelmatig geactualiseerd en zijn gratis als PDF-bestand te downloaden op de website van Varen doe je samen.

Interessante brochures

Voor recreanten is er op de website van Varen doe je samen een kenniscentrum beschikbaar. In het kenniscentrum vind je alle informatie over veiligheid op en rond het water. In 4 categorieen worden tientallen downloads beschikbaar gesteld:

Ook voor beroepsvaart zijn diverse brochures beschikbaar op de website van Varen doe je samen. Alle brochures zijn net als de knooppuntenboekjes als PDF te downloaden op www.varendoejesamen.nl.

Meer over het project Varen doe je samen

De partners van ‘Varen doe je Samen!’ bundelen hun kennis, netwerken en communicatiekracht om vaarweggebruikers te motiveren om de vaarwegen en de wateren veilig met elkaar te delen.