fotolijn

Veiligheid

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Veiligheid heeft bijvoorbeeld betrekking op de veiligheid van je Scoutinggebouw, van de speeltoestellen die je gebruikt en van andere zaken die kunnen bijdragen aan een veilige speelomgeving voor de scouts. Scouting Nederland heeft Veiligheidsbladen  uitgegeven om je te helpen bij het veilig organiseren van activiteiten.

Module 8 van Scouting Academy  besteedt specifiek aandacht aan veiligheid. De module is in eerste instantie geschreven voor trainers; dit komt voornamelijk naar voren in de methodieken. De achtergrond is zo geschreven dat deze voor een leidinggevende goed leesbaar is.