Headerafbeelding

Rijksprogramma School en Omgeving

Op veel plaatsen in Nederland bieden scholen binnen én buiten school extra activiteiten aan die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren. Zo kunnen kinderen en jongeren ontdekken waar ze goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld ontdekken. Het programma School en Omgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel om kansengelijkheid onder kinderen te vergroten door het stimuleren van een verrijkt naschool aanbod. Zij ondersteunt hierbij scholen waar kinderen minder kansen krijgen dan gemiddeld.

Doe mee!

De School en Omgeving scholen gaan door middel van lokale coalities aan de slag om een rijk naschools aanbod te creëren voor alle kinderen van de school. Heel vaak is er al een mooi aanbod beschikbaar voor kinderen en jongeren in de wijk of gemeente en hebben scholen daar niet altijd zicht op. De gemeente wordt
betrokken als overkoepelende partij die overzicht heeft over verschillende organisaties die interessant kunnen zijn voor de lokale coalitie. Door samen te werken kunnen clubs, verenigingen of organisaties uit de buurt naschools aanbod betaald uitvoeren én zo samen een brede ontwikkeling voor alle kinderen
en jongeren realiseren. 

Als club, vereniging of organisatie heb je een verbindende rol om de participatie van kinderen en jongeren te verhogen. Een activiteit, opgestart onder het programma School en Omgeving, kan zo misschien wel participatie voor het leven worden. 

Hoe kan ik meedoen?

School en Omgeving werkt met lokale coalities. Als club, vereniging of organisatie kun je aansluiting vinden bij door contact op te nemen met de coördinator van een lokale coalitie. Deze zijn te vinden via de regiocoördinator van de Gelijke Kansen Alliantie of via de gemeente. De Nationale Jeugdcoalitie adviseert om dit samen te doen met andere lokale partijen. In de flyer vind je een stappenplan om je aan te sluiten bij het programma

Ondersteuning