Headerafbeelding

Aanvullende vragen stellen

Je hebt de agenda doorgenomen en besproken binnen je regio. Misschien zijn er agendapunten waar je vragen over hebt omdat ze niet helemaal duidelijk zijn of wil je een mening geven over dingen die op de agenda staan, zodat je dit niet pas tijdens de landelijke raad hoeft te doen. Hoe pak je dat aan? En wat als er vragen naar boven komen die los staan van de agenda?

Indienen van vragen voorafgaand aan de landelijke raad

Leden van de landelijke raad kunnen naar aanleiding van de agendastukken (en de bespreking hiervan in de regio) voorafgaande aan de raadsvergadering vragen stellen.

Regiovragen zijn daarmee een goed middel om vooraf verduidelijking te vragen of een mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan, zodat dit niet pas tijdens de landelijke raad naar voren hoeft te komen. Dit helpt het vergaderproces tijdens de raadsvergadering. Ook bieden regiovragen de gelegenheid om onderwerpen die jouw regio van belang vindt onder de aandacht te brengen van alle raadsleden. Bedenk wel dat alle raadsleden en andere geïnteresseerden in het land jouw vraag kunnen lezen en er wat van vinden.

TIP
: Er is geen badge of certificaat voor de regio die de meeste schriftelijke vragen stelt. Zie het schriftelijk vragen stellen als een laatste middel om vragen waar je geen duidelijk antwoord op hebt gekregen alsnog voor te leggen. Het middel verliest zijn werking als we dit voor allerlei punt en komma zaken gaan gebruiken. Het kost ook gewoon heel veel tijd en geld om de vragen te beantwoorden. Het is je recht om het te doen, maar gebruik het spaarzaam, daarmee wint het ook aan kracht als je het gebruikt.

Vragen los van de agenda

Jij als (plaatsvervangend) raadslid kunt op ieder moment in het jaar vragen stellen aan het Landelijk bestuur. Jij kunt verzoeken om het onderwerp op de agenda te plaatsen. Jij kunt verzoeken er verder onderzoek naar te doen. Jij kunt verzoeken je onderwerp tijdens de LR zelf te presenteren en eventueel in stemming te brengen.

De kracht van een raadslid is enorm groot. Vaak zul je de uitwerking van besluiten pas na een bepaalde tijd binnen je groep waarnemen. Ze kunnen nogal complex van aard zijn, maar als het moet kan het ook snel. Jij kunt dit proces op een stevige manier beïnvloeden. Scouting van de toekomst wordt door jou gemaakt.

Vragen naar aanleiding van de agenda

Vragen naar aanleiding van de agendastukken die ten minste drie weken voor de landelijke raad zijn ingediend via landelijkeraad@scouting.nl, worden op schrift gesteld, van een antwoord voorzien en voorafgaande aan de vergadering weer naar alle (plaatsvervangend) leden van de landelijke raad gestuurd en op de website gepubliceerd.

TIP
: Dien je vragen op tijd in! Vragen die te laat zijn ingeleverd, worden niet meer via de formele weg behandeld.

Vragen afkomstig uit overleg met samenwerkende buurregio's of admiraliteiten

Wanneer regio’s kennis en ervaring met elkaar delen, ontstaan er interessante voorstellen, ideeën en discussies. Het landelijk bestuur kan zelfs op verzoek van (meerdere) regio’s voorstellen aanpassen, om tot een breed gedragen besluit te komen, als dat het belang van de vereniging dient.

Dus zoek elkaar op, buurregio’s, provincies, gebieden die wat met elkaar hebben, Dit vergroot de potentie om snel resultaten te boeken. Het krachtig clusteren van vragen maakt een moeilijk vraagstuk overzichtelijker voor de overige raadsleden, waardoor het gemakkelijker wordt een standpunt te formuleren met betrekking tot een stemming.

Ondersteuning