Headerafbeelding

Financiële regelgeving

Voor Scoutinggroepen is veel informatie beschikbaar over allerlei regelgeving. Ook op financieel vlak is er een aantal nuttige documenten beschikbaar over regelgeving en financiële regelingen voor Scoutinggroepen.

Bekijk alle infobladen over financiële regelgeving en download de informatie waar je naar op zoek bent. Meer weten over specifieke onderwerpen? Kies dan de onderwerpen in het menu rechts.

ANBI & SBBI

Scoutingorganisaties kunnen op basis van hun doelstelling en activiteiten, erkend worden als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI). Zowel ANBI’s als SBBI’s zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Alleen bij ANBI’s is het daarnaast mogelijk schenkingen ook af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Scoutinggroepen worden gezien als SBBI. De landelijke vereniging, Scoutingregio’s en Scoutinggroepen met uitsluitend scouts met een beperking kunnen door de belastingdienst erkend worden als ANBI. Scouting Nederland heeft hiervoor een groepsbeschikking ontvangen. Deze geldt alleen voor de organisaties die aangemeld zijn en met name op de beschikking genoemd zijn.

Meer informatie over ANBI en SBBI vind je in de download hieronder.

Btw bij nieuwbouw en verhuur

Scoutinggroepen zijn over het algemeen vrijgesteld van het betalen van btw. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij een Scoutinggroep te maken krijgt met de Wet op de Omzetbelasting en btw-plichtig wil zijn. Bijvoorbeeld als een Scoutinggroep aan nieuwbouw gaat beginnen of iets gaat doen met verhuur.

Meer informatie over btw bij nieuwbouw en verhuur vind je in de download hieronder.

Energiebelasting

Scoutinggroepen kunnen, op grond van de Wet Belastingen op milieugrondslag, een deel van de door hen betaalde energiebelasting (EB) terugvragen. Deze belasting wordt geheven op aardgas en elektriciteit en wordt betaald aan het energiebedrijf. Download het bestand hieronder voor meer informatie over deze regeling.

Giften bij inkomstenbelasting

Als vrijwilliger maak je soms kosten voor de activiteiten die je voor je groep, regio of team moet uitvoeren. Het organisatieonderdeel waarvoor je je activiteiten uitvoert, heeft, als het goed is, vastgesteld hoe men met declaraties wil omgaan. Soms worden kosten niet vergoed, in andere gevallen alleen de werkelijke kosten. Ook over het vergoeden van reiskosten kunnen grote verschillen optreden. Meer informatie over onkostenvergoeding vind je in het infoblad Onkostenvergoedingen.

Je kunt bij het ontvangen van onkostenvergoedingen en declaraties te maken krijgen met de Belastingdienst. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een vergoeding gezien wordt als loon. In sommige gevallen kun je er voor kiezen om je declaraties niet te laten uitbetalen, maar als gift af te trekken van je inkomen bij de belastingaangifte. Daarvoor bestaan verschillende regels. De belangrijkste regels en beperkingen vind je in het infoblad Gemaakte kosten als gift aftrekken.

Voorkom dat je structurele uitgaven financiert met incidentele of zeer variabele inkomsten.

Schenken

Als Scoutinggroep kun je te maken krijgen met schenkingen of legaten. Je Scoutinggroep kan zelf een schenking krijgen, of een schenking doen aan iemand anders. In beide gevallen moet je rekening houden met bepaalde regels. De belangrijkste regels en beperkingen vind je in onderstaand infoblad.

WOZ & OZB

De meeste Scoutinggroepen beschikken over een clubgebouw. Soms is dit gebouw eigendom van de groep (vereniging of stichting), in andere gevallen wordt het gehuurd van bijvoorbeeld de gemeente of een instelling. In al deze gevallen krijgen de groepen te maken met de Wet Waardering Onroerende Zaken en de Onroerende Zaak Belasting (OZB).

Meer informatie over deze onderwerpen vind je in het infoblad WOZ en OZB.

De kascommissie

Het hoe en waarom van een kascommissie vind je in de PowerPoint presentatie hieronder.

Financiële tips voor een gezonde groep

Voorkom dat je structurele uitgaven financiert met incidentele of zeer variabele inkomsten. Vind de tips hieronder.

Ondersteuning