Headerafbeelding

Scouting Nederland Fonds

Ook jouw Scoutinggroep heeft vast wel eens een steuntje in de rug nodig. Soms is er een leuk idee of een uitdagend project, maar is er net te weinig geld om het tot uitvoer te brengen. Is het bijvoorbeeld nodig om het clubgebouw aan te passen aan de huidige eisen? Zijn er nieuwbouwplannen? Of is er een calamiteit geweest waarvoor een bijdrage nodig is om het eerste leed te verzachten?

Het Scouting Nederland Fonds kan misschien uitkomst bieden. Groepen en regio's kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage om net dat extra steuntje in de rug te krijgen. Het formulier daarvoor vind je onderaan deze pagina.

Doelstelling Scouting Nederland Fonds

De doelstelling van het Scouting Nederland Fonds is het financieel ondersteunen van de Vereniging Scouting Nederland en continuïteit te garanderen bij eventuele calamiteiten. Het fonds genereert hiervoor enerzijds geld en waarborgt anderzijds dat voldoende vermogen aanwezig is om in geval van calamiteiten de vereniging te kunnen ondersteunen.

Het Scouting Nederland Fonds voor groepen en regio's

Een deel van het Scouting Nederland Fonds is bestemd voor projectaanvragen door Scoutinggroepen en -regio's. De inkomsten hiervoor worden gevormd door bijdragen van donateurs en de jaarlijkse opbrengsten van Grote Clubactie. Groepen en regio's kunnen een aanvraag indienen op de thema's nieuw- of verbouw, vernieuwende projecten en calamiteiten. Zie de eerder gesteunde projecten.

Nieuw- of verbouw

Onder nieuw- of verbouwprojecten vallen zowel Scoutinggebouwen als wachtschepen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds moet de groep behalve deelnemen aan de Grote Clubactie, verschillende stappen doorlopen, zoals het inschakelen van een accommodatieconsulent van Scouting Nederland aan het begin van het traject. De betrokkenheid van een accommodatieconsulent geeft meerwaarde door de kennis en kunde die hij inbrengt, dit voorkomt tussentijdse bijsturing wat altijd kostenverhogend werkt. Je kunt alle stappen lezen in de download Overzicht documenten adviestraject voor aanvraag Scouting Nederland Fonds. De voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen lees je in Voorwaarden aanvraag Scouting Nederland Fonds. De accommodatieconsulenten zijn te bereiken via accommodatieconsulent@scouting.nl. Planmatig (groot) onderhoud valt niet onder nieuw- en verbouw en komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds.

Vernieuwende projecten (niet zijnde nieuwbouw)

Vernieuwende projecten zijn projecten die bijdragen aan de doelstelling van Scouting en/of de invulling van het meerjarenbeleid van Scouting Nederland. Ook zijn deze projecten niet voorzien in reguliere activiteiten, vormen ze geen onderdeel van de normale exploitatie en structurele financiering is niet noodzakelijk.

Calamiteiten

Bij calamiteiten geldt dat deze redelijkerwijze niet voorzien of voorkomen konden worden en niet afdoende door een verzekering of met een voorziening afgedekt konden worden.

Voorwaarden bij het indienen van een aanvraag

Nederland heeft ruim 1.000 Scoutinggroepen en 45 regio's. Het is daardoor niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Om een goede afweging te maken, zijn er criteria opgesteld. Alle aanvragen worden aan deze voorwaarden getoetst. Projecten die beter passen binnen het meerjarenbeleid van de vereniging, maken een grotere kans om te worden gehonoreerd. Ook geldt dat, hoe specifieker de ingediende informatie is, hoe sneller een antwoord kan worden verwacht. Als een aanvraag niet compleet ingediend wordt, zal eerst de ontbrekende informatie gevraagd worden, voor de aanvraag in behandeling kan worden genomen.

Draag bij aan het Scouting Nederland Fonds

Ook als scout kun je bijdragen aan het Scouting Nederland Fonds en daarmee je eigen groep of regio, maar ook alle andere groepen in Nederland steunen. Je steunt het fonds door deelname aan de Grote Clubactie of door donateur te worden van het Scouting Nederland Fonds.

ANBI

Het Scouting Nederland Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer over de ANBI status.

Bever2

Projecten Scouting Nederland Fonds

Het Scouting Nederland Fonds honoreert jaarlijks vele aanvragen. Daarmee le...

Ondersteuning

Gerelateerde onderwerpen