Headerafbeelding

Gemeentelijke subsidies

De meeste gemeenten kennen subsidieregelingen voor maatschappelijke organisaties die in die gemeente actief zijn. Ook Scoutinggroepen kunnen daar soms gebruik van maken. Iedere gemeente kent weer andere regelingen, andere voorwaarden en bedragen.

Gemeentelijke subsidieverordening

Gemeentelijke subsidies zijn over het algemeen geregeld in de gemeentelijke subsidieverordening. Hierin staan de soorten subsidies die in een gemeente beschikbaar zijn, maar ook de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de procedure die moet worden gevolgd. Deze verordening is openbaar en kun je vaak ook vinden op de website van de gemeente. Je kunt hem ook opvragen bij de gemeente. De verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

Jaarlijks worden in de gemeentelijke begroting de subsidiebedragen opgenomen. De bedragen worden soms jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn soms voor meerdere jaren toegekend, al dan niet met een jaarlijkse indexering. Soms is ook sprake van een subsidieplafond. Er wordt niet meer geld toegekend dan een bepaald maximum bedrag. 

In gemeentelijke beleidsnotities staat aangegeven wat in je gemeente belangrijk gevonden wordt. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een Nota jeugdbeleid of vrijwilligersbeleid. Ook rond de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt beleid gemaakt. Vaak wordt hierin een link gelegd met het financieel ondersteunen van organisaties. Bij het opstellen van dergelijke nota’s kun je dus ook invloed uitoefenen.

Subsidies, aanvragen en voorwaarden

Er zijn vanuit de gemeenten verschillende subsidies beschikbaar voor Scoutinggroepen. Soms is er sprake van aanvullende voorwaarden, zoals een tegenprestatie of een subsidie die alleen beschikbaar is voor leden uit de gemeente. In het infoblad hieronder vind je een overzicht, suggesties waarvoor je een aanvrag kan doen en tips hoe je dit kan aanpakken.

Ondersteuning