Headerafbeelding

Financiën en verzekeringen

Bij een financieel gezonde groep komt veel kijken. Hoe zorg je als penningmeester voor een goed financieel beleid? Hoe stel je financiële stukken op en waar komen je inkomsten vandaan? Welke regelgeving is van toepassing? Hoe ga je om met afschrijven, sparen, het opvangen van tekorten of onvoorziene uitgaven?

Voor vragen over financiën kun je terecht bij het Team Financiën van het Kennisnetwerk.

Financieel beleid in je groep

Het vermogen van je Scoutinggroep bestaat niet alleen uit het geld dat je op de bank hebt staan. Voor de (wekelijkse) spelactiviteiten heeft je groep spelmateriaal, in je gebouw staat inventaris en je maakt als groep gebruik van een gebouw, terrein, wachtschip of een ander soort onderkomen. Materiaal, inventaris en accommodatie hebben allemaal een waarde die je naar een geldbedrag kunt vertalen.

Die waardebepaling is belangrijk, voor het geval je iets wilt of moet vervangen. Soms zie je zo'n moment aankomen, maar in geval van brand of diefstal wil je niet voor verrassingen komen te staan. Het is daarom belangrijk dat je als groep beleid maakt op financieel gebied en je financiën zo inricht dat je instaat bent om zowel na slijtage als bij een calamiteit de noodzakelijke vervangingen te doen. Download het infoblad Financieel beleid voor alle informatie over dit onderwerp.

Naast uitgaven en bezittingen heb je als groep inkomsten, zoals contributie. Hoe ga je daarmee om? En hoe bepaal je je contributie? Het zijn vragen om goed over na te denken, als je zorg wilt blijven dragen voor een financieel gezonde groep. Overige tips over dat onderwerp vind je hier.

Voorkomen van fraude

Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken met geld. Wanneer je over het beheer geen zorgvuldige afspraken maakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. Lees welke maatregelen je kunt nemen als groep om fraude tegen te gaan.

Meer over dit onderwerp

Contributie in je groep

De contributie is voor Scoutinggroepen de belangrijkste bron van inkomsten....

Financiële tegemoetkoming

Soms hebben kinderen niet meer de financiële mogelijkheden om op Scouting t...

Financiële regelgeving

Voor Scoutinggroepen is veel informatie beschikbaar over allerlei regelgevi...

Subsidies & fondsen

Als Scoutinggroep heb je wel eens behoefte aan financiële ondersteuning. Ge...

Verzekeringen

In ons Scoutingspel staat veiligheid voorop. Maar een ongeluk zit in een kl...

Groepsvoordeel

Scouting Nederland heeft met de volgende partners en/of leveranciers afspra...

Ondersteuning