Studentenscouting

Studentenscouting is hot! Al heel wat jaren zijn er studentenstammen in de grote studentensteden van Nederland. De laatste jaren komen daar steeds meer nieuwe steden bij. In onderstaand overzicht vind je alle studentenscoutingsteden en nieuwe initiatieven. 


Studentenscouting starten

Soms is stoppen met Scouting de enige uitweg voor actieve scouts die gaan studeren. Gelukkig zijn er steeds meer Studentenscoutinggroepen, groepen bestaande uit één stam die volledig bij het studentenleven past. Studentenscoutinggroepen organiseren bij voorkeur de meeste opkomsten door de week en circa twee maal per maand. Op deze manier blijft er voldoende ruimte over voor andere activiteiten, het studeren en zijn de weekenden vrij om deel te nemen aan andere (Scouting)activiteiten en om te reizen. Ook kiezen veel studenten er voor om toch ook bij de oude groep betrokken te blijven (en dat is vaak in het weekend).

Opkomsten en activiteiten kunnen bij toerbeurt plaatsvinden bij leden thuis, op bijzondere plekken in de stad of in de verenigingskroeg.

Organisatiemodel

Een studentenscoutinggroep is bij voorkeur een Scoutinggroep met één speleenheid, de roverscouts. Dit model heeft twee voordelen:

  • Een Scoutinggroep is een rechtspersoonlijkheid via de groepsvereniging. Een rechtspersoonlijkheid is noodzakelijk voor het aanvragen van fondsen, bankrekeningen, bestuursbeurzen, (bestuurs)verzekeringen, invoeren van reglementen en het aangaan van financiële relaties.
  • Er is een rechtspersoon noodzakelijk voor het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Een KvK-inschrijving is noodzakelijk voor het organiseren van het betalingsverkeer (denk aan contributies).
  • Door de status als groep sluit de studentenscoutinggroep naadloos aan bij de bestaande organisatiestructuur. De groep is opgenomen in een regio en kan zodoende zonder drempels aanschuiven bij het regionaal jongeren- of stamoverleg, haar regiovertegenwoordiger in de landelijke raad kiezen en betrokken worden bij regioactiviteiten.
  • Bij groei kan een studentenscoutinggroep worden uitgebreid met een plusscoutskring voor de wat oudere leden.
  • Een studentenscoutinggroep kan net als andere reguliere Scoutinggroepen meedraaien binnen de context van Scouting in Nederland. Denk aan het ontvangen van Scouting Magazines, toegang tot Scouts Online, opname in mailinglists en in aanmerking komen voor trainingen.

  • Klik hier voor meer informatie over het oprichten van een nieuwe groep.

Continuïteit

Volgens de statuten van een groep moeten de top drie (voorzitter, secretaris en penningmeester) plus eventuele commissarissen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Tevens wordt een rooster van aftreden ingesteld. Hierdoor moet het bestuur jaarlijks wisselen, zoals bij studentenverenigingen. Doordat het bestuur elk jaar vernieuwt en er nieuwe mensen in komen wordt het voortbestaan van de groep gegarandeerd. Het is in dit kader het overwegen waard om een commissie van advies in te stellen, bestaande uit de meer ervaren leden, of te zorgen dat een aantal actievelingen een tweede (half) jaar meedraaien in het nieuwe bestuur.

Startpakket en subsidie

Een groep ontvangt een opstartinformatiepakket van Scouting Nederland en ook kan er een startsubsidie worden aangevraagd. Bij verdere ontwikkeling van het ledental en het aanvragen van een bestuursbeurs, aangaan van financiële relaties met sponsors en dergelijke, is een wettelijke status van rechtspersoon vereist, wat een plusscoutskring niet kent en een (groeps)vereniging wel. De kosten van de notaris worden door Scouting Nederland vergoed. Scouting Nederland heeft modelstatuten liggen, de statuten moeten goedgekeurd worden door het bestuur. 

Overkoepelende organisatie

Er is geen landelijk platform voor studentenscouting. Wel zijn er regelmatig landelijke bijeenkomsten geweest waaraan alle studentenscoutinggroepen meededen. De contacten komen onderling en vaak ook informeel tot stand. De programmagroep Spel van Scouting Nederland kan met de werkgroep roverscouts desgewenst ondersteunen.