Headerafbeelding

Het Gehandicapte Kind - Samen@Scouting: Unlimited Adventure

NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure is een project van Scouting Nederland en NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het doel van het project is om jongeren met en zonder beperking de kans te geven elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen iets te ondernemen.

Scouting Nederland gelooft in een samenleving waarbij iedereen erbij hoort, waarin alle kinderen, ongeacht sekse, achtergrond of beperkingen, bij Scouting kunnen en mogen deelnemen om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en zich verder te ontwikkelen. Het leren omgaan met verschillen en diversiteit is de basis hiervoor. Het biedt veel kansen om alle betrokkenen (zowel kinderen als vrijwilligers en ouders) nieuwe inzichten, sociale en andere vaardigheden te leren op een plezierige manier.

Dit is de reden waarom Scouting Nederland in samenwerking met NSGK is gestart met het project NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure. In het project worden Scoutinggroepen voor jongeren met en zonder beperking met elkaar in contact gebracht en gevraagd om samen een aantal activiteiten te ondernemen. Bij voorkeur wordt hier gewerkt met scouts of explorers, zodat jeugdleden zelf een bijdrage kunnen leveren aan de keuze en de voorbereiding van de activiteiten.

Succesverhalen

Vorig jaar organiseerden de explorers van de Be-Palsgroep en de Wegelaergroep samen een opkomst en dat was een groot succes. De scouts met een beperking van de Wegelaergroep hadden een GPS-tocht uitgezet en zijn naar de Be-Palsgroep toe gelopen, die voor hen hadden gekookt. Na een heerlijke maaltijd hebben ze samen nog enkele kennismakingsspellen gespeeld. Het is zelfs zo goed bevallen, dat deze twee groepen in oktober samen gaan deelnemen aan JOTA-JOTI.

De Marca Appoldro groep uit Apeldoorn heeft een speltak met scouts met een beperking. Zij hebben dit project binnen hun Scoutinggroep opgepakt en daar is uitgekomen dat er nu iedere week een explorer van een reguliere speltak met hen meedraait om te helpen.

Over Het Gehandicapte Kind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind werkt aan een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Met de projecten die zij ondersteunt, helpt de stichting kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. NSGK maakt de samenleving toegankelijker, versterkt het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren en draagt bij aan een positieve beeldvorming.

Inspiratie

NSGK vertelde een mooi verhaal over Emma, die gewoon meedraait bij Scoutinggroep De Trappers uit Hoogezand-Sappemeer. Lees haar verhaal hier.

Hieronder vind je een artikel over scouts met een beperking uit Succes!, het magazine voor Groepsontwikkeling, waarin het project NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure uitgebreid besproken wordt.

Bekijk hier een verslag van het weekend dat de Be-Pals groep en de Wegelaergroep samen hebben georganiseerd tijdens JOTA-JOTI 2015:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/i46uLaDjZ1c

Scoutingspel