Headerafbeelding

Wet & belofte

De wet en belofte zijn twee belangrijke elementen bij Scouting. De wet bestaat uit een aantal positieve 'regels' die richting geven over wat nu precies verwacht wordt van een scout. Vaak wordt de wet bij de opening van een opkomst opgezegd of voorgelezen door een van de leden. De wet wordt ook tijdens de installatie opgezegd door net nieuw geïnstalleerde leden.

Hieronder vind je de teksten voor alle speltakken, vrijwilligers en plusscouts. Je kunt de tekst ook downloaden als PDF via de downloadpagina.

Wet

Beverwet
Ik ben een bever.
Wat bevers doen, doen we samen.

Welpenwet
Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.

Scoutingwet (voor iedereen vanaf 11 jaar):
Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken
en deze meer leefbaar te maken.
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur.
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.

Toelichting op de term waardebewust.
In eerdere versies van de wet werd gesproken over sober en spaarzaam. Deze termen dekten echter de lading niet meer en daarom is er voor de term waardebewust gekozen. Waardebewust doelt erop dat we aan leden willen meegeven dat er veel waarde in dingen en situaties zit, waarvan we graag willen dat die wordt opgemerkt of bewust wordt beleefd, opdat zorgvuldig omgaan met dingen, omgeving of situaties ontstaat. Met waardebewust wordt dan ook bedoeld dat scouts zich bewust zijn van de waarde die dingen hebben, zodat ze bewuste en duurzame afwegingen kunnen maken.

Belofte

De belofte wordt tijdens het installeren opgezegd door de leiding, wat door het nieuwe lid wordt herhaald.

Beverbelofte
Ik beloof * mijn best te doen een goede bever te zijn. 
Samen te spelen en samen te delen.


Toelichting gebruik belofte bij bevers.

Bevers kunnen de tekst netjes opzeggen en uit hun hoofd leren, maar het heeft voor de meeste bevers nog geen inhoudelijke betekenis. Je kan er niet vanuit gaan dat bevers hetzelfde begrip van een belofte hebben als oudere kinderen. Beloven is voor kinderen van deze leeftijd namelijk nog een vrij abstract begrip.

Welpenbelofte
Ik beloof * mijn best te doen een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Scoutsbelofte
Ik beloof * mijn best te doen een goede scout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Explorerbelofte
Ik beloof * mijn best te doen een goede explorer te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Roverscoutsbelofte
Ik beloof * mijn best te doen een goede roverscout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan.
Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Vrijwilligersbelofte
Ik beloof * mijn best te doen goede leiding te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling.
Ik wil dit samen met de andere leiding doen.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Deze belofte voor kaderleden kent twee facultatieve mogelijkheden:

  1. Kaderleden die dit willen kunnen de naam van de speltak toevoegen aan het woord ‘leiding’. De groep neemt hierin een besluit.
  2. Kaderleden die dit willen mogen een eigen tekst toevoegen aan de bestaande belofte-tekst. De huidige tekst geeft een idee wat de inhoud zou kunnen zijn.

Plusscoutsbelofte
Ik beloof * mijn best te doen in mijn rol een goede bijdrage te leveren aan Scouting.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik doe mijn best een bijdrage te leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen


Voetnoot:
*) Facultatief is hier de toevoeging ‘met de hulp van God’, waarbij 'God' staat voor de verschillende benamingen die hier vanuit verschillende geloofsrichtingen voor worden gebruikt.

Scoutingspel