Headerafbeelding

Informatie voor ouders

Een kind op Scouting dat LHBTQIA+ is? Lees hier hoe we daar bij Scouting tegenaan kijken en waar je als ouder of verzorger meer informatie kunt vinden.

Visie Scouting Nederland

Scouting Nederland is een open organisatie. We zetten ons in voor diversiteit. Het is oké te zijn wie je bent. Scouting is er voor iedereen. Pesten en discriminatie accepteren we niet.

Scouting Nederland heeft in 2017 meegevaren met een eigen boot op de GayPride in Amsterdam. Een heleboel LHBTQIA+ Scouts van alle leeftijden bouwden en voeren mee. Ze hadden allemaal een T-shirt aan met ‘Proud to be (sc)out!’ erop. De boot heeft zelfs een prijs gewonnen!

Scouting Nederland heeft een teken voor iedereen die zich identificeert als Rainbowscout, of die supporter is. Het teken is voor alle leden die vinden dat iedereen het recht heeft om uit te komen voor zijn of haar eigen (seksuele) voorkeur of genderidentiteit. Het combineert de typische Scoutingdasring met het internationale teken voor LHBTQIA+, de regenboog. Er zijn ook een speciale Rainbow Scouting das en een naambandje in regenboogkleuren. Al deze artikelen zijn te vinden in de  Scoutshop. Door deze te dragen helpen leden en vrijwilligers om seksuele- en genderdiversiteit zichtbaarder en normaler te maken.

Rainbow-stam

Er is een PlusScoutsKring voor LHBTQIA+ scouts van 18 jaar en ouder. Deze stam heet de RainbowStam. Je kunt meer informatie vinden op de website van de Landelijke Rainbow Stam.

Besloten Facebook-groep

Voor vrijwilligers en jeugdleden van Scouting Nederland die zelf LHBTQIA+ zijn, is er een besloten Facebookgroep. Ze vinden hier gelijkgestemden, nieuwtjes en activiteiten.

Tips

Voordat jongeren uit de kast komen, ontdekken ze eerst dat ze anders zijn dan leeftijdgenoten en dat ze wellicht LHBTI zijn. Ze gaan dan op zoek naar gelijkgestemden, maar houden hun gedachten en gevoelens nog geheim. Jongeren komen vaak als eerste uit de kast bij leeftijdsgenoten op school of bij Scouting voordat ze iets tegen hun ouders zeggen. Omdat ze in die fase onzeker zijn en worstelen met hun seksuele oriëntatie of identiteit is het belangrijk dat kinderen hierover ook een open en veilig gesprek met hun ouders kunnen aangaan. Ze willen dat meestal ook graag, al weten ze niet zo goed hoe. Ouders spelen een belangrijke rol bij het bij het wegnemen van eventuele onzekerheid, schaamte en soms depressie. Via de onderstaande links vind je een uitgebreide informatie en praktische tips voor ouders en verzorgers:

Scoutingspel