Headerafbeelding

Internationale kansen

Scouting biedt jou als individu ook veel kansen. Zowel in Nederland, maar ook op internationaal niveau.

Internationaal vrijwilliger

Je kunt als vrijwilliger actief zijn binnen een Scoutingorganisatie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Voor internationale vrijwilligersfuncties zijn regelmatig vacatures van onder andere nationale Scouting- en Guidingorganisaties en van de (regionale) wereldorganisaties, maar ook bijvoorbeeld van (inter-)nationale Scoutingcentra en -terreinen. Je kunt ook actief worden binnen de organisatie van een internationaal Scoutingevenement.

Het biedt je de mogelijkheid om voor een periode van soms enkele maanden tot een jaar in het buitenland ervaring op te doen, jezelf zo te ontwikkelen en een internationaal netwerk op te bouwen.

Open calls voor seminars, conferenties en netwerkbijeenkomsten

De (regionale) wereldorganisaties WOSM en WAGGGS organiseren regelmatig seminars en netwerkbijeenkomsten op specifieke thema’s. De meeste van deze seminars vinden in Europa plaats, een enkele elders op de wereld. Scouting Nederland neemt aan een aantal van deze seminars deel door enkele personen af te vaardigen. Deelname aan enkele van deze seminars en bijeenkomsten gaat volgens een open call: iedereen die wil deelnemen, kan zich daarvoor aanmelden. Daarna vindt er een selectie plaats op basis van vooraf gestelde voorwaarden.

Je hoeft daarvoor geen internationale Scoutingervaring te hebben. Vaak is ambitie zelfs belangrijker dan ervaring. Op deze manier krijgt iedere vrijwilliger binnen Scouting Nederland de mogelijkheid zich op een bepaald thema te ontwikkelen, inzicht te krijgen in Scouting internationaal en de opgedane kennis en contacten te gebruiken voor zijn of haar inzet op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Vacatures WAGGGS en WOSM

De wereldorganisaties WAGGGS en WOSM hebben enkele regionale wereldcentra waar vrijwilligers een betaalde krachten werken. Er zijn regelmatig vacatures voor diverse functies. Vaak zijn deze functies voor langere periodes.

Op dit moment zijn er de volgende internationale kansen:

  • Vacatures Internationaal vrijwilliger (0)
  • Vacatures organisaties evenementen (0)
  • Open calls seminars, conferenties en netwerkbijeenkomsten (0)
  • Vacatures WOSM (betaalde functies): www.scout.org/jobs
  • Vacatures WAGGGS (betaalde en onbetaalde functies): www.wagggs.org/en/jobs-opportunities

Scoutingspel