Headerafbeelding

Internationale kansen

Scouting biedt jou als individu ook veel kansen. Zowel in Nederland, maar ook op internationaal niveau.

Team Internationaal

Binnen Scouting Nederland gebeurt er ontzettend veel dat op een of andere manier te maken heeft met internationaal. Dat kan een scout zijn die contact wil met een buitenlandse scout of een bevergroep die een leuke opkomst in een buitenlands thema wil doen tot explorers die naar het buitenland op kamp willen of Scouting Nederland die de Nationale Jamboree organiseert.

Zo is er nog veel meer te bedenken, waarbij het niet voor iedereen bekend is wat er internationaal gebeurt en hoe dat voor een scout, groep of regio bereikbaar is. Daarvoor is in 2018 Team Internationaal gevormd. Dit team zorgt ervoor dat het activiteitengebied Internationaal zichtbaar en vindbaar is door zoveel mogelijk internationale activiteiten, ontwikkelingen en kansen bijeen te brengen en deze voor iedereen bekend en toegankelijk te maken.

Je kunt contact opnemen met team internationaal per mail via internationaal@spel.scouting.nl

Internationaal vrijwilliger

Je kunt als vrijwilliger actief zijn binnen een Scoutingorganisatie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Voor internationale vrijwilligersfuncties zijn regelmatig vacatures van onder andere nationale Scouting- en Guidingorganisaties en van de (regionale) wereldorganisaties, maar ook bijvoorbeeld van (inter-)nationale Scoutingcentra en -terreinen. Je kunt ook actief worden binnen de organisatie van een internationaal Scoutingevenement.

Het biedt je de mogelijkheid om voor een periode van soms enkele maanden tot een jaar in het buitenland ervaring op te doen, jezelf zo te ontwikkelen en een internationaal netwerk op te bouwen.

Open calls voor seminars, conferenties en netwerkbijeenkomsten

De (regionale) wereldorganisaties WOSM en WAGGGS organiseren regelmatig seminars en netwerkbijeenkomsten op specifieke thema’s. De meeste van deze seminars vinden in Europa plaats, een enkele elders op de wereld. Scouting Nederland neemt aan een aantal van deze seminars deel door enkele personen af te vaardigen. Deelname aan enkele van deze seminars en bijeenkomsten gaat volgens een open call: iedereen die wil deelnemen, kan zich daarvoor aanmelden. Daarna vindt er een selectie plaats op basis van vooraf gestelde voorwaarden.

Je hoeft daarvoor geen internationale Scoutingervaring te hebben. Vaak is ambitie zelfs belangrijker dan ervaring. Op deze manier krijgt iedere vrijwilliger binnen Scouting Nederland de mogelijkheid zich op een bepaald thema te ontwikkelen, inzicht te krijgen in Scouting internationaal en de opgedane kennis en contacten te gebruiken voor zijn of haar inzet op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Vacatures WAGGGS en WOSM

De wereldorganisaties WAGGGS en WOSM hebben enkele regionale wereldcentra waar vrijwilligers een betaalde krachten werken. Er zijn regelmatig vacatures voor diverse functies. Vaak zijn deze functies voor langere periodes.

Op dit moment zijn er de volgende internationale kansen:

  • Vacatures Internationaal vrijwilliger (0)
  • Vacatures organisaties evenementen (0)
  • Open calls seminars, conferenties en netwerkbijeenkomsten (0)
  • Vacatures WOSM (betaalde functies): www.scout.org/jobs
  • Vacatures WAGGGS (betaalde en onbetaalde functies): www.wagggs.org/en/jobs-opportunities

Deel jouw ervaringen

Scouts helpen en leren elkaar de wereld om zich heen te ontdekken. Daarvoor verzamelen we hier de ervaringen van scouts die ervaring hebben met Scouting internationaal. Denk aan verhalen over een internationaal kamp, contacten met buddygroepen, draaiboeken van kampen in het buitenland of met een buitenlands thema, bezoek van buitenlandse scouts en allerlei tips.

Wil je deze informatie met andere scouts delen, stuur dan een mail naar internationaal@spel.scouting.nl, zodat we dat vervolgens hier kunnen plaatsen. Het kan in allerlei vormen: tips voor mooie locaties en activiteiten, draaiboeken van kampen, (links naar) filmpjes, uitgewerkte spelen die je bij je groep hebt gespeeld: we zijn overal blij mee!

Scoutingspel