Headerafbeelding

Tips voor leiding en bestuur

Wat kun je doen als een vrijwilliger of een jeugdlid in jouw groep zich identificeert als LHBTIAQ+? En wat als er scouts (al dan niet terecht) worden gepest?

Informatie LHBT+ voor vrijwilligers

  • Als een jeugdlid uit de kast komt en dat verloopt allemaal soepel, is er niet veel aan de hand. Houd de vinger aan de pols en laat het groepsproces zijn werk doen. Wanneer het in de groep niet zo soepel verloopt, zal je actie moeten ondernemen.

    Het allerbelangrijkste is dat je zelf de kernwaarden van Scouting uitdraagt: Scouting is er voor iedereen. Er wordt niet gediscrimineerd. Er wordt niet gepest. Wanneer je zelf meedoet aan “plagerijtjes” is dat voor de andere scouts het signaal dat het prima is om je negatief uit te laten over LHBT+ers in het algemeen en die ene persoon in het bijzonder. Spreek leden aan op het gebruik van het scheldwoorden als “homo” en andere negatieve grappen of opmerkingen en laat zien dat jij meent dat Scouting voor alle leden een veilige plek moet zijn.

    Om het onderwerp bespreekbaar te maken in je speltak is in de activiteitenbank een aantal activiteiten opgenomen. Kies een activiteit waar je jezelf zeker bij voelt. Wanneer je het moeilijk vindt om zelf over seksualiteit te praten, nodig dan iemand anders uit.

    Wanneer een jeugdlid jou in vertrouwen neemt, bewaak dan ook je eigen grenzen. Je mag een jongere natuurlijk ondersteunen en aanhoren, maar bedenk dat je geen hulpverlener bent. Beloof ook niet dat je het geheim zult houden, maar vertel het jeugdlid dat je de situatie bijvoorbeeld wilt bespreken met de vertrouwenspersoon van je groep.

  • Scouting Nederland stelt dat de seksuele voorkeur en genderidentiteit geen enkele invloed hebben op de deelname aan het Scoutingspel. Wel is het verstandig om binnen de groep af te spreken hoe je grenzen van mensen kunt respecteren. De Scouting Academy-module Gewenst gedrag kan je hierbij helpen. Ook de versie voor leidingteams van Be Cool kan een tool zijn om zaken bespreekbaar en duidelijk te krijgen. Wanneer je zo’n gesprek lastig vindt, vraag dan de hulp van je groepsbegeleider. Tot slot is er een kaartset Sociale veiligheid voor het spel "Power Up Your Game".

  • Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar er wordt iemand gepest. Pesten is onacceptabel en daar zal je dus als (bege)leiding iets aan moeten doen. Het maakt daarbij niet uit of er gepest wordt om de kleur van het haar, de geaardheid of welke andere eigenschap dan ook. Pesten is ongewenst gedrag en moet voorkomen worden. Hierover is een speciaal infoblad geschreven. Ga met jeugdleden in gesprek en stel samen gedragsregels op. Het spel Be Cool kan een handige tool zijn om hiermee aan de slag te gaan. Meer tips hiervoor kun je vinden in de activiteitenbank.

Scoutingspel