Headerafbeelding

Internationale contacten / partnerships

Als je een buitenlandse scout ontmoet, is dat meteen je vriend of vriendin. Je maakt immers allebei deel uit van de internationale beweging met gelijkgestemde opvattingen over hoe je met elkaar en de wereld om je heen omgaat. Dankzij die internationale beweging is er ook een internationaal netwerk waar je gebruik van kunt maken om in contact te komen met buitenlandse scouts. Er zijn verschillende vormen van netwerken.

Partnerships Scouting Nederland

Het is gebruikelijk dat nationale Scoutingorganisaties enkele jaren een partnership met elkaar aangaan voor uitwisseling van kennis, ervaring en scouts. Het partnership biedt daardoor allerlei mogelijkheden om als groep of individuele scout contacten op te bouwen met de scouts en guides uit het betreffende land.

Scouting Nederland heeft al enkele officiële partnerships gehad, onder andere met de nationale organisaties van Zuid-Afrika en Ghana. De partnerships hebben geleid tot gezamenlijke projecten op landelijk niveau en enkele groepsreizen voor individuele scouts.

Op dit moment (2019) wordt onderzocht in welke vorm er weer partnerships met andere nationale scouts- en guidesorganisaties kan worden aangegaan.

Buddygroepen / gezamenlijke projecten

Je kunt als Scoutinggroep ook een langdurige relatie opbouwen met een Scoutinggroep in het buitenland. Je wordt dan elkaars buddygroep. Soms ontstaat dat doordat je tijdens een kamp een buitenlandse groep tegenkomt. Je kunt ook via Team Internationaal vragen om contactgegevens van een buitenlandse groep die ook op zoek is naar een buddygroep.

Als je meer informatie over buddygroepen wilt, mail dan naar internationaal@spel.scouting.nl.

Stichting InZet

Vanuit het partnership met Zuid-Afrika is in 2003 stichting InZet ontstaan. InZet is een partnership tussen Friese Scoutinggroepen in de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu Natal en het zelfstandige land Swaziland. Er worden regelmatig hulpprojecten georganiseerd waar Friese Scoutinggroepen voor in actie kunnen komen.

Bekijk de website van Stichting InZet voor meer informatie.

Partnerships gemeenten

Buiten het internationale Scoutingnetwerk zijn er andere mogelijkheden om als Scoutinggroep contacten te leggen en gezamenlijke projecten te doen met groepen in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan het partnership die jouw gemeente met een buitenlandse gemeente heeft. Gemeenten hebben met hun zustergemeenten gezamenlijke projecten op bestuurlijk en ambtelijk niveau, maar veel gemeenten zoeken voor de invulling van het partnership ook betrokkenheid van maatschappelijke organisaties. Het is een makkelijke ingang voor de eerste contacten met de Scoutinggroep in de partnergemeente en je krijgt wellicht ondersteuning voor uitwisselingsprogramma’s.

Scoutingspel