Headerafbeelding

Gemengd of ongemengd draaien

Binnen Scouting zijn zowel gemengde als ongemengde groepen en speltakken. Het is dan ook zeker niet de bedoeling dat iedereen gemengd gaat draaien. De verscheidenheid die er bestaat tussen jongens-, meiden- en gemengde speltakken is juist belangrijk voor de organisatie. Heb je meerdere welpen- of scoutsspeltakken binnen je groep? Denk er dan aan om elke horde of troep een eigen naam te geven.

Meiden in Scouting

De laatste jaren is het aantal meiden dat in Nederland op Scouting zit flink gedaald. Als het ledenaantal terugloopt, voegen veel groepen alle kinderen samen in een gemengde speltak. Een prima oplossing, maar je loopt wel het risico dat het specifieke spel voor jongens en meiden verloren gaat in een uniseks programma. Hierdoor lopen jongens, maar met name meiden weg. Dit kun je wellicht voorkomen door bijvoorbeeld ook activiteiten los van elkaar te doen.

Leidingmix

Niet alleen de samenstelling van de jeugdleden is belangrijk binnen een speltak, maar ook de leidingmix. Bij veel meiden speelt vriendschap een belangrijke rol. Met wie deel je je geheimen en hoe ga je om met kinderen die geen deel uitmaken van je vriend(inn)engroep? Vrouwelijke leiding is daarom belangrijk als rolmodel, maar kan ook de beleving van de meiden met vrouwelijke tact inschatten en bijsturen. Mannen kunnen dat meestal niet alleen. Uit de samenstelling van leidingteams blijkt dat gemengde teams meer meiden aan zich weten te binden dan teams die alleen uit mannelijke of vrouwelijke figuren bestaan.

De meest optimale situatie voor mannelijke en vrouwelijke figuren per speltak:

  • Bevers: gemengde speltakken met hoofdzakelijk vrouwelijke leiding en enkele mannelijke.
  • Welpen: gescheiden speltakken met gemengde leidingteams (met meer mannen dan vrouwen) voor jongens en voornamelijk vrouwelijke leiding voor meiden.
  • Scouts: gescheiden speltakken met voornamelijk mannelijke leiding voor jongens en voornamelijk vrouwelijke leiding voor meiden.
  • Explorers: gescheiden of gemengde speltakken met voldoende vriend(inn)en. Explorers maken weinig onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke begeleiding.
  • Roverscouts: gescheiden speltakken of gemengde speltakken met voldoende vriend(inn)en.

De sterke voorkeur voor het geslacht van leiding en leeftijdsgenoten houdt op na de puberteit. Dan gaan de jongeren elkaar leuker vinden.

Scoutingspel