Headerafbeelding

Wereldorganisaties WOSM en WAGGGS

Scouting is wereldwijd georganiseerd in de World Organisation of the Scout Movement (WOSM) en de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). De WOSM is de wereldorganisatie voor nationale Scoutingorganisaties voor ieder gender. De WAGGGS is de wereldorganisatie voor nationale Scoutingorganisaties voor guides, de Engelse benaming voor meisjesscouts.

Nationale Scoutingorganisaties (NSO's) die (na een fusie) leden van ieder gender hebben, zijn vaak lid van zowel WOSM als de WAGGGS. Scouting Nederland is zo’n organisatie!

  • De WOSM heeft ongeveer 50 miljoen leden in bijna alle landen op de wereld.
  • De WAGGGS heeft ongeveer 10 miljoen leden in bijna alle landen op de wereld.
  • Het hoofdkantoor van de WOSM is gevestigd in Genève en er zijn zes regionale wereldcentra.
  • Wereldwijd is de WOSM verdeeld in enkele regionale organisaties. Scouting Nederland valt onder de European Scout Region.
  • Het hoofdkantoor van de WAGGGS is gevestigd in Londen en heeft een aantal regionale wereldcentra. Wereldwijd is WAGGGS verdeeld in vijf regio’s. Scouting Nederland valt onder de Europe Region.

Lijst NSO / NSA / MO per land

In ieder land waar Scoutinggroepen zijn, zijn er ook nationale Scoutingorganisaties. In Nederland is dat Scouting Nederland. Scouting Nederland is in 1973 ontstaan door de samenvoeging van diverse verenigingen die zich met Scouting bezighielden, maar zich onderscheiden door onder andere kerkelijke achtergrond. Ook waren er verschillende verenigingen voor jongens en meisjes.

Niet in alle landen is er één nationale Scoutingorganisatie. Vaak zijn er verschillende nationale organisaties of associaties (NSO/NSA) voor bijvoorbeeld geloofsovertuiging of gender. Een complete lijst van alle NSO/NSA's vind je op de website van WOSM.

Scoutingspel